DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hà Nội: Duyệt chỉ giới đỏ tuyến đường Ỷ Lan, huyện Gia Lâm

Tâm Anh
01-08-2017 16:04
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 4974/QĐ-UBND phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Ỷ Lan đoạn từ đê sông Đuống (Dốc Lời) đến chân cầu vượt Phú Thị (xã Dương Xá), huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/500.
Tuyến đường có chiều dài khoảng 4,41 km thuộc địa bàn các xã: Đặng Xá, Phú Thị, Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Điểm đầu (điểm 1) tại vị trí giao cắt với đường đê sông Đuống, xã Đặng Xá. Điểm cuối (điểm 24) tại nút giao với đường Nguyễn Bình, xã Dương Xá (cầu vượt Phú Thị hiện có).
Hướng tuyến đường được xác định trên cơ sở đường Ỷ Lan, đường tỉnh 179 hiện có, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội; Quy hoạch phân khu đô thị N1 1, tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt; Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/5000 do Trung tâm phát ữiển vùng - Sena lập đang trình thẩm định phê duyệt.
Các nút giao thông dọc theo tuyến đường theo quy hoạch được tổ chức giao cùng mức, riêng đối với đoạn giao cắt với tuyến đường Nguyễn Bình dự kiến bố trí cầu vượt trực thông (trên cơ sở nâng cấp, mở rộng cầu vượt Phú Thị hiện có theo quy hoạch).
Chỉ giới đường đỏ nút giao với các đường ngang thể hiện trong hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể, bổ sung (nếu có) trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường hoặc các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.