DÒNG SỰ KIỆN. * VỤ NHIỄM SÁN LỢN TẠI BẮC NINH * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Gần 44 tỷ đồng cho xúc tiến thương mại quốc gia

01-01-2012 00:00
KTĐT - Bộ Công Thương vừa ký quyết định 1057/QĐ-BCT phê duyệt đợt 1 Chương trình xúc tiến thương mại (XTT) quốc gia năm 2012.

Chương trình trên bao gồm 46 đề án của 38 đơn vị chủ trì, với tổng kinh phí 43,93 tỷ đồng, tập trung vào các hoạt động XTTM định hướng xuất khẩu, XTTM thị trường trong nước và miền núi, biên giới và hải đảo. Đối với công tác XTTM định hướng xuất khẩu, sẽ tập trung khai thác các hoạt động XTTM có hiệu quả như tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, thông tin thương mại, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm xúc tiến thương mại. Trong chương trình xúc tiến thương mại năm nay, tiếp tục ưu tiên cho các hoạt động XTTM trong nước, đặc biệt ở nông thôn, miền núi, biên giới, các địa phương còn khó khăn tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

TAG: