DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Gần 60% DN mong muốn Bộ NN&PTNT tiếp tục đơn giản thủ tục hành chính

Phương Nga
29-02-2020 16:12
Kinhtedothi - Theo kết quả khảo sát về chỉ số hài lòng của DN đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ NN&PTNT cho thấy, có đến 59,4% DN mong muốn tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, trong năm 2019, Bộ đã rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa ngành nghề kinh doanh có điều kiện cũng như điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đảm bảo chỉ tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
 Hình minh họa
Cụ thể, lĩnh vực nông nghiệp hiện có 272 điều kiện kinh doanh; đã bãi bỏ, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa 251 điều kiện kinh doanh. Trong đó, bãi bỏ 115 điều kiện kinh doanh; 136 điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa (tỷ lệ cắt giảm là 72,7%).
Về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, đến hết năm 2019, Bộ đã hoàn thành kết nối 16 thủ tục trên Cơ chế một cửa quốc gia. Bộ NN&PTNT cũng cung cấp 30 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4. Cổng thông tin điện tử thường xuyên cập nhật, rà soát, công khai toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
Dù đã đạt được không ít kết quả nổi bật trong cải cách hành chính song điểm đáng lưu ý là, đến nay nhiều nhiệm vụ triển khai cải cách của Bộ vẫn còn chậm so với yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Ví dụ điển hình là việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Đến hết năm 2019, Bộ mới có tổng số 46 thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 trong tổng số 255 thủ tục hành chính cấp Trung ương thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ (bằng 17%).
Trong khi Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ yêu cầu các Bộ thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4.
Ngoài ra, về thống nhất một đầu mối kiểm tra chuyên ngành, mặc dù Lãnh đạo Bộ NN&PTNT đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên, việc triển khai còn nhiều vướng mắc. Hạ tầng kĩ thuật, hệ thống thông tin chưa đồng bộ, thiếu kết nối trên diện rộng, chia sẻ thông tin qua mạng còn hạn chế giữa các đơn vị trong Bộ; mức độ bảo mật an toàn, an ninh chưa cao...
Lãnh đạo Bộ NN&PTNT chỉ đạo, đến ngày 30/6 tới, Bộ NN&PTNT phải hoàn thành hệ thống hóa các thủ tục hành chính. Như vậy, thủ trưởng các đơn vị phải đôn đốc sát sao hoàn thành hệ thống hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực mình phụ trách; rà soát để phát hiện các thủ tục hành chính, những quy trình nghiệp vụ có vấn đề gì, từ đó đề xuất hướng xử lý những vướng mắc cho kịp thời, phù hợp...