DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Ghi nhầm ngày sinh trong hộ khẩu, sửa lại thế nào?

KINHTEDOTHI.VN
10-06-2020 08:55
Kinhtedothi - Tôi sinh ngày 22/5 nhưng trong hộ khẩu và giấy khai sinh lại ghi ngày 2/5. Sai sót này do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch. Nay tôi muốn sửa lại ngày sinh thì thực hiện thủ tục thế nào? Nguyễn Thị Hằng, huyện Ba Vì, Hà Nội.
Tin liên quan
  • Gỡ vướng cho số hóa dữ liệu hộ tịch Gỡ vướng cho số hóa dữ liệu hộ tịch
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015, điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch như sau: Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.
Nếu đủ căn cứ để xác định thông tin về ngày sinh của bạn có sai sót là do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch, bạn có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cải chính lại thông tin ngày sinh. Khi nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.
Liên quan đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Hộ tịch 2014: Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu, chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh.
Như vậy, sau khi thay đổi thông tin ngày, tháng sinh trong giấy khai sinh, bạn có thể đến cơ quan công an để làm thủ tục điều chỉnh thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu.
Luật sư Nguyễn Hồng Quang - Đoàn Luật sư TP Hà Nội