DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Gia hạn thêm 03 tháng với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, II năm 2011

01-01-2012 00:00
KTĐT - Ngày 12/3/2012, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 42/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quyết định số 04/2012/QĐ-TTG ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về gia hạn thêm 3 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.
Theo thông tư này, số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của quý I và quý II năm 2011 được gia hạn là số thuế được gia hạn thời hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 và Thông tư 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011.

Theo đó, thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý I năm 2011 được gia hạn chậm nhất đến ngày 30/7/2012; đối với số thuế tính tạm nộp quý II năm 2011 được gia hạn chậm nhất đến ngày 30/10/ 2012.

Doanh nghiệp thuộc diện được gia hạn nộp thuế thực hiện lập và gửi tờ khai thuế TNDN tạm tính quý I và quý II năm 2011 để thay thế cho các tờ khai đã nộp. Doanh nghiệp ghi bổ sung chỉ tiêu số thuế TNDN được tiếp tục gia hạn và thời gian đề nghị gia hạn trước cam đoan trong tờ khai thuế TNDN tạm tính.

Trong thời gian gia hạn nộp thuế, doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế mà chưa kê khai để được gia hạn thì doanh nghiệp được gia hạn theo quy định tại Thông tư này. Doanh nghiệp được thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế vào bất kỳ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước thời điểm cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Đồng thời, trong thời gian được gia hạn nộp thuế, doanh nghiệp không bị coi là vi phạm chậm nộp thuế và không bị phạt hành chính về hành vi chậm nộp tiền thuế đối với số thuế được gia hạn.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2012./.
TAG: