DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY, CHỐNG DỊCH COVID-19 * DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO COVID-19

Hà Đông: Thu ngân sách 10 năm qua tăng bình quân trên 7%/năm

Bích Hời
30-07-2018 13:39
Kinhtedothi - Sau 10 năm hợp nhất về Hà Nội, quận Hà Đông đã thu ngân sách nhà nước tăng khá tốt với mức tăng bình quân trên 7%/năm.
 Hà Đông luôn tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất kinh doanh nhằm tăng thu ngân sách nhà nước.
Theo UBND Hà Đông, mặc dù 10 năm qua nền kinh tế cả nước và TP Hà Nội gặp không ít những khó khăn do suy thoái kinh tế kéo dài từ 2008 - 2012, bất động sản đóng băng, chính sách tiền tệ thắt chặt, chỉ số tiêu dùng thấp, giá cả một số mặt hàng biến động mạnh làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, các hộ… Tuy nhiên, ngay sau khi kinh tế phục hồi quận Hà Đông đã đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký kinh doanh, tạo thuận lợi để người dân phát triển sản xuất, tăng nguồn thu cho ngân sách.
Nhờ đó, 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh của Hà Đông đạt hơn 25%/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị hàng xuất khẩu 10 năm qua của quận đạt trên 17,7%/năm. Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
Trong 10 năm qua, chỉ có năm 2012 quận không thu đạt dự toán, còn lại đều vượt kế hoạch. Cụ thể, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2008 đạt trên 1.982,5 tỷ đồng, đến năm 2017 đã đạt trên 3.818,5 tỷ đồng và ước năm 2018 thực hiện đạt 4.050,6 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 7,4%/năm.
Trong đó, thu ngân sách nội địa 2008 đạt hơn 1.790,6 tỷ đồng, đến năm 2017 thu đạt hơn 3.539,1 tỷ đồng và ước năm 2018 số thu nọi địa của quận sẽ đạt gần 1.718,5 tỷ đồng, tăng bình quận hơn 7%/năm.
Năm 2018, Hà Đông phấn đấu đạt tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gần 15% để đảm bảo đạt kế hoạch thu ngân sách theo dự toán.