DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Hà Đông có 257 gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác

Bích Hời
12-04-2021 17:51
Kinhtedothi - Chiều 12/4, Quận ủy Hà Đông tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng đã dự và phát biểu tại Hội nghị.
Tin liên quan
Toàn cảnh hội nghị.

5 năm qua, các cấp, ngành trên địa bàn quận Hà Đông đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức như pa nô, áp phích; phướn, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền. 100% các phường thực hiện công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 và chuyên đề hàng năm trên hệ thống truyền thanh, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi hội, đoàn thể, gắn với các phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tuyên truyền thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử văn hóa của TP.
Quận ủy Hà Đông quán triệt sâu sắc việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải bằng những hành động cụ thể, thiết thực, gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng.
Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, đoàn thể tử quận tới cơ sở và việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức trong công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết các cấp. Các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, phường đều có cách làm riêng trong công tác tuyên truyền trên website, trực tiếp, trực quan, phát thanh truyên loa, lồng ghép qua các hội nghị…
Quận Hà Đông còn đưa việc học tập và làm theo Bác với việc giải quyết các vấn đề bức xúc trong dư luận nhân dân; xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động gắn với việc thực hiện chuyên đề theo từng năm; gắn học tập Bác trong công tác chăm lo đời sống cho người dân.
11 tập thể được Quận ủy Hà Đông khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016 - 2020.

Từ các phong trào thi đua yêu nước học và làm theo Bác, 5 năm qua, quận Hà Đông có 257 gương người tốt việc tốt, học tập và làm theo Bác được phát hiện và vinh danh, trong đó có 55 gương điển hình tiến tiến được khen thưởng cấp Thành phố.
Tại Hội nghị, quận Hà Đông đã biểu dương khen thưởng cho 11 thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016 - 2020 về học tập và làm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng đã đánh giá cao công tác thực hiện Chỉ thị 05 của quận Hà Đông. Tuy nhiên, Hà Đông vẫn còn một số khó khăn như vụ việc bức xúc trong Nhân dân, cán bộ đảng viên còn vi phạm pháp luật của Nhà nước, do đó thực hiện Chỉ thị 05 là phải làm chuyển biến từ nhận thức đến thực tiễn. Muốn vậy, phải đẩy mạnh công tác học tập và làm theo Bác, đăng ký những vị trí, công việc còn khó khăn để học tập và làm theo Bác. Hà Đông cùng với Thành phố phấn đấu nâng cao chỉ số hài lòng của người dân trên địa bàn Hà Nội, thể hiện tinh thần, thái độ, nêu gương của cán bộ, đảng viên đối với Nhân dân; xây dựng văn hóa, người Hà Nội thanh lịch, văn minh...