DÒNG SỰ KIỆN. * XUÂN CANH TÝ 2020 * 90 NĂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM * HĐND TP HÀ NỘI VỚI CỬ TRI THỦ ĐÔ * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Đông: Sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống trong quốc phòng, an ninh

Bích Hời
13-08-2019 15:03
Kinhtedothi – Ngày 13/8, quận Hà Đông đã tổ chức sơ kết công tác xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019 và khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Địa bàn Hà Đông có 20 đơn vị Quân đội và 7 đơn vị Công an; hơn 500 cơ quan, công ty, xí nghiệp; trên 100 trường học; với 3 tôn giáo chính đang hoạt động là Phật giáo, Thiên chúa giáo và Tin lành. Giai đoạn 2009 - 2019 tình hình ANCT-TTATXH, kinh tế của quận luôn ổn định và phát triển; diện mạo đô thị có nhiều thay đổi với hình ảnh văn minh, hiện đại, đời sống của nhân dân được nâng cao rõ rệt. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương thường xuyên được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.
 6 tập thể được khen thưởng vì có thành tích xuất sác trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh giai đoạn 2009 - 2019.
Quận quán triệt sâu sắc các quan điểm đường lối của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; trong đó, bám sát các nhiệm vụ thể hiện trong các Vưn kiện Đại hội Đảng lần thứ X, XI, XII; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, định hướng tư tưởng, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; xây dựng khối đại đoàn kết sâu rộng, vững chắc, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn quận.
Hà Đông luôn duy trì nghiêm nền nếp, nâng cao chất lượng chuyên mục "Sổ tay Công tác Quân sự địa phương” trên cổng thông tin điện tử. Từ năm 2009 đến nay có hàng nghìn tin, bài được tuyên truyền; chỉ đạo làm mới hàng trăm pa nô, áp phích, khẩu hiệu; phối hợp xây dựng phóng sự, tin, bài, ảnh tuyên truyền, phản ánh kết quả thực hiện công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT quận trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Trong giai đoạn 2009-2019 quận Hà Đông đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ quận 02 lần vào năm 2012 và 2018; kết quả được Ban Chỉ đạo diễn tập Thành phố đánh giá quận Hà Đông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đều được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen. Bên cạnh đó lãnh đạo, chỉ đạo ĐU, UBND 17 phường tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 35 lượt, kết quả các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ, qua đó khẳng định khu vực phòng thủ quận Hà Đông luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm, đảm bảo hoạt động có nền nếp; thông qua diễn tập đã từng bước nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ quận ngày càng vững chắc, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; khả năng làm tham mưu và tổ chức thực hiện của Ban CHQS, Công an và các ban, ngành đoàn thể các cấp và khả năng SSCĐ của lực lượng vũ trang. Đặc biệt, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, cán bộ, chiến sĩ LLVT quận luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức sâu sắc về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Luôn cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.
Hàng năm 100% đầu mối dân quân tự vệ (DQTV) đều hoàn thành tốt chương trình kế hoạch, nội dung huấn luyện; tổ chức hội thao quốc phòng lực lượng DQTV được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, số đầu mối tham gia cao, nội dung, hình thức tổ chức được đổi mới, sát với yêu cầu nhiệm vụ. LLVT quận Hà Đông luôn là lá cờ đầu với thành tích cao, trong đó có 6 năm đứng giành giải nhất, nhì, ba tham gia hội thao diễn tập. Quận quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, với phương châm chủ động, tích cực sẵn sàng ứng phó thắng lợi với mọi tình huống về quốc phòng, an ninh.
Hàng năm quận hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc; chăm lo chính sách hậu phương quân đội; giải quyết tồn đọng chính sách sau chiến tranh, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, như khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công … với hàng tỷ đồng.