DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Hà Đông thống nhất giới thiệu 56 người đủ tiêu chuẩn ứng cử HĐND quận

Bích Hời
29-04-2021 22:30
Kinhtedothi - Kết thúc thời điểm lấy ý kiến đối với người ứng cử vào Quốc hội và HĐND các cấp, ngày 17/4 Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hà Đông đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thực hiện các bước và lập danh sách 56 người đủ tiêu chuẩn được ứng cử vào HĐND quận Hà Đông nhiệm kỳ 2021-2026.
 Nơi niêm yết danh sách cử tri tại phường Phú Lương, quận Hà Đông.

Theo Uỷ ban MTTQ quận, Hội nghị hiệp thương lần thức 3 căn cứ vào nhiều tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị, kết quả lấy ý kiến cử tri để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND.
Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 thống nhất 3 nội dung, gồm: Không đưa vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND quận Hà Đông khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 13 ông, bà có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử. Không đưa vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND quận đối với 1 trường hợp có vi phạm Quy định số 126/QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về công tác báo vệ chính trị nội bộ Đảng”.
Thống nhất danh sách 56 ông, bà đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận Hà Đông khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, cơ cấu kết hợp, số lượng ứng cử viên là nữ 30 người, chiếm 53,6%; người ngoài Đảng là 12 người, chiếm 21,4%; người dưới 40 tuổi có 26 người, chiếm 46,4%; tôn giáo có 1 người, chiếm 1,8%; người tái cử có 19 người, chiếm 33,9%; trình độ chuyên môn là Tiến sỹ có 1 người, chiếm 1,8%; Thạc sỹ có 28 người, chiếm 50%; Đại học có 24 người, chiếm 42,9% và dưới Đại học có 3 người chiếm 5,4%.
Đến nay, UBND các phường và các đơn vị lực lượng vũ trang đã hoàn thành việc lập danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tác cấp tại UBND các phường và khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra. Ủy ban Bầu cử (UBBC) quận yêu cầu UBND các phường thực hiện báo cáo định kỳ tiến độ bầu cử kết hợp báo cáo số hộ gia đình, số lượng cử tri của từng khu vực bỏ phiếu trước 8 giờ sáng ngày thứ 5 hàng tuần kể từ ngày 22/4.
Đồng thời, yêu cầu thành ciên UBBC quận được phân công theo dõi các phường thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu, chỉ đạo UBND các phường bố trí lực lượng làm nhiệm vụ ứng trực thường xuyên tại các khu vực bỏ phiếu và thường xuyên đối chiếu, điều chỉnh danh sách cử tri, đảm bảo quyền bầu cử của công dân. Tổng số cử tri tạm tính đến ngày 22/4 là 250.620 người.
Ngày 26/4, UBBC quận đã ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND quận Hà Đông khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử. Theo đó, mỗi đơn vị bầu cử có 18 người ứng cử; 7 đơn vị bầu cử có 56 người; mỗi đơn vị bầu cử được bầu 5 người.
Hiện tại, UBBC quận đang chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để in ấn tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND quận để phục vụ niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu.