DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hà Nội: 3 đối tượng khó khăn vì Covid-19, được hỗ trợ từ chiều 29/4

Oanh Trần
29-04-2020 17:35
Kinhtedothi - Ngay sau khi UBND TP Hà Nội có Quyết định số 1757/QĐ-UBND, một số các quận, huyện đã và đang gấp rút thực hiện các thủ tục chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ngay từ chiều 29/4.
Chi trả kịp thời, đúng đối tượng
Chiều 29/4, để triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã có công văn 1325/HD-SLĐTBXH hướng dẫn tổ chức thực hiện hỗ trợ người có công (NCC) với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH); người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Hà Nội: 3 đối tượng khó khăn vì Covid-19, được hỗ trợ từ chiều 29/4.

Công văn do Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái ký, yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã rà soát và lập danh sách các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ. Cụ thể, NCC với các mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (bao gồm cả thân nhân NCC đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) có tên trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020. Mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng; thời gian áp dụng hỗ trợ 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả 1 lần.

Đối tượng BTXH đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng, có quyết định được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và có tên trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4/2020. Mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng; thời gian áp dụng hỗ trợ 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả 1 lần.

Người thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (theo chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo của TP Hà Nội quy định tại Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND TP Hà Nội) có tên trong danh sách rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận, tính đến ngày 31/12/2019. Mức hỗ trợ 250.000 đồng/người/tháng, được hỗ trợ trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả 1 lần.

Công khai, minh bạch

Sở LĐTB&XH cũng lưu ý một số vấn đề khi triển khai thực hiện. Đó là việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Đối tượng thuộc diện được hưởng từ 2 chính sách trở lên theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia (trường hợp không có nhu cầu nhận hỗ trợ phải có Giấy từ chối nhận chính sách hỗ trợ).

Trường hợp đã nhận 1 chính sách hỗ trợ, tuy nhiên, sau đó cơ quan có thẩm quyền xác nhận thuộc diện hưởng chính sách khác với mức hỗ trợ cao hơn, thì thực hiện truy thu kinh phí trước đó và chi trả chính sách hỗ trợ cao hơn theo quy định.

Công khai, minh bạch các đối tượng được chi trả
Trường hợp vắng mặt tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú chưa nhận kinh phí hỗ trợ thì UBND xã, phường, thị trấn lập danh sách chuyển đến Phòng LĐTB&XH; sau đó Phòng LĐTB&XH có Giấy mời đối tượng đến nhận hỗ trợ tại trụ sở Phòng LĐTB&XH.
Các trường hợp không có tên trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020 thuộc diện hỗ trợ, đó là: Những trường hợp di chuyển từ tỉnh, TP khác đến TP Hà Nội để nhận trợ cấp ưu đãi hàng tháng từ tháng 4/2020; những trường hợp có quyết định được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng có thời điểm được hưởng từ tháng 4/2020 trở về trước.
Đối tượng có tên trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020 (NCC với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng bao gồm cả thân nhân NCC đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng; đối tượng BTXH đang hưởng trợ cấp hàng tháng); người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ chết trong tháng 4/2020 thì được hỗ trợ 1 tháng.
Các trường hợp NCC di chuyển hồ sơ hưởng trợ cấp trong TP hoặc đi tỉnh, TP khác kể từ ngày hướng dẫn thực hiện hỗ trợ này ban hành thì quận, huyện, thị xã nơi giới thiệu di chuyển giải quyết xong việc hỗ trợ mới làm thủ tục chuyển đi.
3 trường hợp không thuộc diện được hỗ trợ
Sở LĐTB&XH Hà Nội cũng nêu rõ 3 trường hợp không thuộc diện được hỗ trợ. Đó là, đối với NCC với cách mạng có tên trong danh sách trợ cấp tháng 4/2020 nhưng không thuộc diện hỗ trợ: NCC đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (bao gồm cả thân nhân NCC đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) đã chết trước ngày 1/4/2020 nhưng chưa kịp báo giảm trong danh sách chi trả tháng 4/2020. Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác; người phục vụ NCC theo quy định.
Đối với đối tượng BTXH: Hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng BHXH tại cộng đồng, không thuộc diện đối tượng hỗ trợ.
Đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: Người không có tên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận để hưởng chính sách giảm nghèo năm 2020 (kể cả các trường hợp: trẻ em mới sinh, con dâu mới về nhà chồng, bộ đội xuất ngũ trở về gia đình). Hộ nghèo, hộ cận nghèo; người là thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh sau ngày 31/12/2019.
Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có tên trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận (trên cơ sở kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo  cuối năm 2019), tính đến ngày 31/12/2019 nhưng chết trước ngày 1/4/2020 (từ tháng 1/2020 đến tháng 3/2020), cũng không thuộc diện đối tượng hỗ trợ.