DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hà Nội ban hành chỉ số đánh giá kết quả CCHC giai đoạn 2017 - 2020

Khang Nhi
29-09-2017 16:22
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 6677/QĐ-UBND ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC) của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020.
Quyết định nêu rõ chỉ số CCHC các sở được xác định trên 9 nội dung, 46 chỉ tiêu và 103 tiêu chí thành phần; thang điểm đánh giá là 100, điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 31/100.
Giải quyết TTHC cho người dân tại bộ phận "Một cửa" phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.
Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện được xác định trên 9 nội dung, 50 chỉ tiêu và 118 tiêu chí thành phần; thang điểm đánh giá là 100, điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 33/100.
UBND cấp huyện tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan và các đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số CCHC và hướng dẫn của Sở Nội vụ. Điểm tự đánh giá của UBND cấp huyện sẽ được UBND TP xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết.

Đánh giá qua điều tra xã hội học theo các tiêu chí điều tra xã hội học quy định trong Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện. Điều tra xã hội học được tiến hành để lấy ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau.

Bộ câu hỏi điều tra xã hội học được xây dựng với số lượng, nội dung câu hỏi tương ứng với các tiêu chí điều tra xã hội học Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện.

Tính điểm xác định chỉ số CCHC: Chỉ số CCHC được xác định bằng tỷ lệ % giữa “Tổng điểm đạt được” và “Tổng điểm tối đa (100 điểm)”. Chỉ số thành phần theo lĩnh vực, tiêu chí được xác định bằng tỷ lệ % giữa điểm đạt được và điểm tối đa của từng lĩnh vực, tiêu chí.

Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền về chỉ số CCHC; hướng dẫn các sở, UBND cấp huyện triển khai công việc xác định chỉ số CCHC trong phạm vi trách nhiệm của sở, UBND cấp huyện; phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội Hà Nội xác định nhóm đối tượng, quy mô mẫu điều tra xã hội học và xây dựng bộ câu hỏi điều tra xã hội học.