DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 9 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội ban hành hướng dẫn tạm thời quản lý kinh doanh rượu

Như Hương
24-05-2017 15:34
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã ký ban hành Công văn số 2447/UBND-KGVX về hướng dẫn tạm thời quản lý kinh doanh rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn.
Theo đó, các tổ chức, cá nhân bán sản phẩm rượu tiêu dùng tại chỗ phải thực hiện các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật, phải mua sản phẩm rượu tại các cửa hàng bán lẻ sản phẩm rượu của doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu; thương nhân phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu. Các tổ chức, cá nhân bán sản phẩm rượú tiêu dùng tại chỗ trước khi thực hiện bán sản phẩm rượu tiêu dùng tại chỗ phải thực hiện thông báo với UBND quận, huyện, thị xã nơi tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn.
UBND các quận, huyện, thị xã quản lý hoạt động bán sản phẩm rượu tiêu dùng tại chỗ đối với các tổ chức, cá nhân bán sản phẩm rượu tiêu dùng tại chỗ có địa điểm, giấy chứng nhận kinh doanh trên địa bàn.
UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc: Tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân bán sản phẩm rượu tiêu dùng tại chỗ, thực hiện quản lý, thống kê các tổ chức, cá nhân bán sản phẩm rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn; Chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn rà soát các tổ chức, cá nhân bán sản phẩm rượu tiêu dùng tại chỗ, hướng dẫn thực hiện thông báo về Phòng Kinh tế để quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm rượu trước khi thực hiện kinh doanh; Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân bán sản phẩm rượu tiêu dùng tại chỗ thực hiện báo cáo tình hình, nhà cung cấp, nguồn gốc rượu bán tiêu dùng tại chỗ. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân bán sản phẩm rượu tiêu dùng tại chỗ có trách nhiệm báo cáo tình hình kinh doanh 6 tháng và một năm gửi báo cáo về UBND các quận, huyện, thị xã (Phòng Kinh tế) trước ngày 10/6 và ngày 10/12 hàng năm. 
Đồng thời, UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Kinh tế, đơn vị trực thuộc phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác hậu kiểm hoạt động của các tổ chức, cá nhân bán sản phẩm rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn; xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân bán sản phẩm rượu tiêu dùng tại chỗ theo quy định hiện hành.
UBND các quận, huyện, thị xã giao UBND các xã, phường, thị trấn quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố nhỏ lẻ (diện không có giấy đăng ký kinh doanh) không được bán sản phẩm rượu tiêu dùng tại chỗ; không để tồn tại các cơ sở sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu chế biến lại mà không có Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.