DÒNG SỰ KIỆN. * VỤ NHIỄM SÁN LỢN TẠI BẮC NINH * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội ban hành Quy chế của Hội đồng xét tặng các danh hiệu vinh dự nhà nước

Như Hương
29-08-2017 19:41
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 5803/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét tặng các danh hiệu vinh dự nhà nước thuộc TP.
Theo Quyết định, danh hiệu vinh dự nhà nước thực hiện theo Quy chế bao gồm: “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”; “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”; “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”; “Nghệ sĩ nhân dân’, “Nghệ sĩ ưu tú”.
Nguyên tắc xét tặng của Hội đồng là bảo đảm chính xác, công bằng, công khai, dân chủ trong việc xét tặng danh hiệu vinh dự nhà nước; việc xét tặng danh hiệu vinh dự nhà nước phải chú trọng tới người lao động trực tiếp, người công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu vinh dự nhà nước theo quy định, phải đạt từ 90% số phiếu đồng ý trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng.
Hội đồng xét tặng danh hiệu vinh dự nhà nước có chức năng tham mưu, tư vấn giúp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng TP và UBND TP, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo triển khai thực hiện việc xét tặng danh hiệu vinh dự nhà nước thuộc TP./.