DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 9 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội ban hành quy chế thu hồi vốn đầu tư công trình ngầm đô thị

Mai Vân
07-01-2019 14:51
Kinhtedothi - Vốn đầu tư các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải đảm bảo thu hồi vốn đầu tư cho TP sau khi đã khấu trừ phần quản lý, duy trì và lợi ích của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư, quản lý, duy trì và sử dụng.
Nội dung này đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế thu hồi vốn đầu tư công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị dùng chung.
Hà Nội ban hành quy chế về thu hồi vốn đầu tư công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật chung.
Việc thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung, bao gồm: Cống cáp, hào và tuynen kỹ thuật trên địa bàn TP Hà Nội. Không phân biệt nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn ngoài ngân sách phục vụ việc lắp đặt, hạ ngầm các đường dây, cáp trên địa bàn TP.
Đường dây, cáp lắp đặt phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng được miễn, giảm giá theo quy định pháp luật, nhưng phải thực hiện đầy đủ có trách nhiệm của đơn vị sử dụng theo quy chế này.
Quy chế này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư, xây dựng, quản lý, duy trì khai thác sử dụng và các đơn vị sử dụng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung để lắp đặt đường dây, cáp.
Quyết định cũng nêu rõ, việc thu hồi vốn đầu tư xây dựng là việc DN, đơn vị được UBND TP giao quản lý, duy trì đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và DN, đơn vị đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngoài ngân sách, thông qua hoạt động cho tổ chức, cá nhân thuê công trình để lắp đặt hạ ngầm đường dây, cáp trên địa bàn TP. Việc thu hồi vốn đầu tư thông qua hợp đồng thuê được ký kết giữa các bên theo đơn giá quy định tại quy chế này.
Các sở, ban, ngành của TP theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý nhà nước, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) trong công tác quản lý và thu hồi vốn đầu tư, hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị quản lý và khai thác hiệu quả công trình.
Nguyên tắc để căn cứ xác định giá thuê theo quy định tại điều 3 Thông tư liên tịch số 210/2013 của liên Bộ: Tài chính, Xây dựng, TT&TT hướng dẫn cơ chế nguyên tắc kiểm soát và phương pháp xác định giá thuê. Phương pháp xác định giá thuê theo quy định tại điều 11 điều 12 và điều 13 của thông tư liên tịch số 210/2013.
Đối với vấn đề thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình từ nguồn ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp, đơn vị được UBND TP quản lý, duy trì xây dựng đề xuất phương án thu hồi vốn đầu tư sau khi đã trừ đi các khoản chi phí như chi phí quản lý, duy trì hàng năm, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí sửa chữa lớn, lợi nhuận định mức... Hay các công trình đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách do DN xây dựng, đề xuất phương án thu hồi vốn và nghĩa vụ tài chính đối với TP đều gửi Sở TT&TT tổng hợp.
TP cũng giao Sở TT&TT tổng hợp phương án đề xuất phương án thu hồi vốn đầu tư xây dựng các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật sử dụng từ nguồn vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Phối hợp với các sở Tài chính, Xây dựng, KH&ĐT, GTVT, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan thẩm định báo cáo UBND TP xem xét, phê duyệt.