DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hà Nội: Chấn chỉnh việc khai thác khoáng sản

Doãn Thành
26-10-2018 15:51
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa ký Văn bản số 5155/UBND-ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn TP Hà Nội.
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 8960/VPCP-CN ngày 19/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước. UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở: Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Giao thông Vận tải, Công an TP, UBND các quận, huyện, thị xã, căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP đối với quản lý cát, sỏi lòng sông.
 Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra trên địa bàn Hà Nội
Đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường rà soát lại các quy hoạch khoáng sản đã được TP phê duyệt, sẵn sàng tích hợp các nội dung có liên quan khi lập Quy hoạch Đô thị, Quy hoạch ngành theo Luật Quy hoạch và Nghị định của Chính phủ.
Tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với hành vi vi phạm của các tổ chức cá nhân, nhất là đối với hành vi gian lận, khai báo sản lượng khoáng sản khai thác không đúng với thực tế, khai thác gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
UBND TP cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan tổ chức phối hợp thực hiện tốt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã được phê duyệt. Kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp khi thiếu trách nhiệm để xảy ra các hoạt động khai thác khoáng sản sai phép, không có phép thời gian dài mà không xử lý. Những vi phạm này sẽ chuyên các cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của các trường hợp khai thác trái phép gây hậu quả nghiêm trọng thất thoát lớn nguồn tài nguyên khoáng sản và gây ô nhiễm môi trường.
Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có một số loại khoáng sản chính và có triển vọng khai thác là đá xây dựng, cát xây dựng, cát san lấp, sét gạch ngói, than bùn, puzolan. Thực hiện Dựa trên Luật Khoáng sản 2010, Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội đã tham mưu cho UBND TP khoanh định 86 mỏ quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn, trong đó: Quy hoạch khai thác, sử dụng 36 mỏ; quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 50 mỏ.
Trên địa bàn TP có 38 mỏ được cấp phép khai thác khoáng sản, trong đó: Các bộ, ngành Trung ương cấp 4 giấy phép; UBND thành phố cấp 34 giấy phép. UBND TP cũng đã phê duyệt các khu vực cấm hoạt động khoáng sản gồm 25 khu vực cấm hoạt động với tổng diện tích cấm là 209,53 km2.
Mặc dù các cơ quan chức năng thành phố kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý hoạt động khai thác cát trái phép, nhưng hoạt động khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra. Trên cơ sở Quyết định của UBND TP nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.