DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hà Nội: Công bố 5 thủ tục hành chính hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thủy Tiên - Công Thọ
16-06-2020 17:19
Kinhtedothi - 5 thủ tục hành chính hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được Hà Nội vừa công bố sẽ được giải quyết từ 5-12 ngày.
Tin liên quan
UBND TP Hà Nội vừa công bố danh mục 5 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện để hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
 Hà Nội công bố 5 thủ tục hành chính hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Đó là TTHC “Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid- 19”. Thủ tục này có thời hạn giải quyết là 8 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trong đó, cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH xác nhận trong 3 ngày làm việc; UBND cấp huyện xác nhận trong 5 ngày làm việc.
Thứ 2 là TTHC “Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch Covid-19” có thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Cách thức thực hiện 2 TTHC nêu trên là nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện; Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Thành phố: https://dichvucong.hanoi.gov.vn; hoặc thực hiện qua Dịch vụ bưu chính công ích.
Thứ 3 là TTHC “Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid- 19” có hời hạn giải quyết 12 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trong đó UBND cấp xã xét duyệt hồ sơ 5 ngày làm việc; Chi cục Thuế rà soát, thẩm định 2 ngày làm việc. UBND cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ 2 ngày làm việc; UBND cấp xã tổ chức chi trả 3 ngày làm việc.
Thứ 4 là TTHC “Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch Covid- 19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp” có thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc kể từ khi UBND cấp huyện nhận được danh sách do UBND cấp xã trình. Trong đó UBND cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ 2 ngày làm việc; UBND cấp xã tổ chức chi trả 3 ngày làm việc.
Thứ 5 là TTHC “Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm do đại dịch Covid-19” có thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trong đó UBND cấp xã xét duyệt hồ sơ 5 ngày làm việc (đã bao gồm 2 ngày làm việc niêm yết công khai); UBND cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ 2 ngày làm việc; UBND cấp xã tổ chức chi trả: 03 ngày làm việc.
Cách thức thực hiện 3 TTHC trên là nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã; Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Thành phố tại địa chỉ https://dichvucong.hanoi.gov.vn hoặc thực hiện qua Dịch vụ bưu chính công ích.