DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hà Nội: Công bố bảng giá đất mới trước ngày 1/1/2020

Công Thọ
22-04-2019 17:06
Kinhtedothi - Hà Nội vừa ban hành kế hoạch điều tra, xây dựng Bảng giá đất áp dụng từ 2020 đến hết 2024.
Ngày 17/4/2019, Chủ tịch UBND TP đã ký ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND chỉ đạo tổ chức điều tra, xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Hà Nội, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024 (gọi tắt là Bảng giá đất).
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Trong đó, yêu cầu các đơn vị xây dựng Bảng giá đất trên cơ sở quy định của pháp luật về Khung giá đất của Chính phủ; đảm bảo về phương pháp, nguyên tắc xác định giá đất đầy đủ, đồng bộ, kịp thời và công khai, đảm bảo tính khách quan, kế thừa, dễ hiểu, dễ áp dụng trong quá trình tổ chức thực hiện.
Kế hoạch đề ra 2 nội dung trọng tâm sau: Về công tác điều tra, khảo sát giá đất trên thị trường: Từ ngày ngày 1/5 - 30/6/2019, giao Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất trên thị trường tại các điểm điều tra (584 xã, phường, thị trấn). Loại đất điều tra là đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đất nông nghiệp. Khi điều tra, giá trị khối tài sản gồm cả nhà, đất và các tài sản khác phải được thể hiện rõ trong phiếu điều tra để bóc tách được phần giá trị quyền sử dụng đất. Từ ngày 1-19/7/2019, tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường cấp quận/huyện/thị xã.
Từ ngày 20 - 31/7/2019, tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường cấp TP và đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành; đề xuất phương án giá đất.
Về việc xây dựng Bảng giá đất, tháng 8 - 9/2019, Tổ công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra và xây dựng phương án, dự thảo Bảng giá đất; xây dựng bổ sung vào Bảng giá đất các đường phố mới được đặt tên, đường phố mới; báo cáo thuyết minh, tờ trình... Gửi dự thảo Bảng giá đất của TP đến UBND tỉnh/TP có đất giáp ranh để lấy ý kiến; thống nhất với các tỉnh/TP về giá đất dự kiến ban hành (hoặc báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để giải quyết khi không có sự thống nhất).
Lấy ý kiến UBND các quận, huyện, thị xã đóng góp ý kiến và hoàn chỉnh phương án xây dựng bảng giá đất. Tháng 10/2019, gửi Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể TP thẩm định hồ sơ xây dựng Bảng giá đất; Căn cứ ý kiến của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể TP, Tổ công tác chỉnh sửa dự thảo Quyết định ban hành, Bảng giá đất gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND TP; Hoàn thiện Hồ sơ bảng giá đất, báo cáo cấp thẩm quyền trước khi trình HĐND TP.
Tháng 11/2019, in ấn tài liệu về việc xây dựng Bảng giá đất phục vụ kỳ họp HĐND TP; UBND TP ban hành và công bố Bảng giá đất trước ngày 1/1/2020; tuyên truyền, công bố công khai trên các phương tiện thông tin. Kết quả thực hiện báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/01/2020.