DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ WEF ASEAN 2018 * HÀ NỘI SAU 10 NĂM MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội đẩy mạnh thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế

Linh Đan
14-05-2017 09:41
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 2203/UBND-KT về triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại phiên họp lần thứ nhất năm 2017 của Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế.
Công văn nêu rõ, UBND TP Hà Nội yêu cầu Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt việc tiếp tục tổ chức các hội nghị chuyên đề, các lớp tập huấn, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới, tập trung vào một số trọng tâm ưu tiên bao gồm: (1) Sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp; (2) Xây dựng Kế hoạch tổng thể theo từng năm; (3) Chuyển từ phổ biến đến hướng dẫn, từ giới thiệu đến thực thi cam kết hội nhập; (4) Tập trung phổ biến, nâng cao kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp, Hội, Hiệp hội, ngành hàng; (5) Phổ biến các kết quả nghiên cứu (nếu không phải tài liệu mật) để tăng cường thông tin cho doanh nghiệp và người dân về công tác hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam nói chung và TP Hà Nội nói riêng.

Chủ động, tích cực triển khai các Kế hoạch về Hội nhập kinh tế quốc tế và Hội nhập quốc tế của TP nhằm thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về Hội nhập quốc tế, bảo đảm tạo lập môi trường kinh doanh và đầu tư minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp.
Trong đó, Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 24/2/2015 của UBND TP thực hiện chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 49/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO); Kế hoạch Hội nhập quốc tế TP Hà Nội giai đoạn 2017-2020. 
UBND TP Hà Nội giao Sở Công Thương - Cơ quan thường trực Ban Hội nhập quốc tế TP Hà Nội làm đầu mối phối hợp thực hiện các nội dung công việc do BCĐLNKT triển khai; thực hiện chế độ thông tin báo cáo được quy định tại Quy chế tổ chức, hoạt động của BCĐLNKT (ban hành kèm theo Quyết định số 115/QĐ BCĐLNKT ngay 24/02/2017 của BCĐLNKT).
Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, các Sở, ban, ngành TP; UBND các quận, huyện, thị xã gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét, giải quyết theo quy định.