DÒNG SỰ KIỆN. * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ các hồ sơ, thủ tục tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài

Công Thọ - Thủy Tiên
19-05-2020 15:36
Kinhtedothi - Quá trình thẩm định hồ sơ, UBND TP yêu cầu giám đốc các sở, ngành nghiêm túc dự họp theo đúng thành phần, ký Biên bản tại cuộc họp và phối họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự án, báo cáo UBND Thành phố theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Tin liên quan
  • Chuẩn bị thời cơ đón dòng vốn FDI Chuẩn bị thời cơ đón dòng vốn FDI
Căn cứ tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài quý I, kế hoạch thực hiện năm 2020 và một số giải pháp đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp do dịch bệnh Covid 19, UBND Thành phố ban hành văn bản số 1759/UBND-ĐT ngày 11/5/2020 chỉ đạo các sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai và bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 về “Định hướng hoàn thiện thế chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”, kế hoạch thu hút đầu tư nước ngoài của Thành phồ.
 Ảnh minh họa 
Từ đó có kế hoạch, hành động cụ thể, nhất là trong thời gian tới tình hình kinh tế khó khăn, tăng trưởng giảm sút do tác động của dịch bệnh Covid 19.
Trong thời gian qua, công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố xảy ra một số vấn đề tồn tại về thủ tục đầu tư, thời gian xử lý hồ sơ; một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước, trách nhiệm của đơn vị khi tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để khắc phục những tồn tại trên và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị trong việc giải quyết thủ tục các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, UBND Thành phố yêu cầu: cho phép đối với các dự án có sử dụng đất, Nhà đầu tư được nộp hồ sơ vào Tổ công tác theo Quyết định số 3365/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố.
Quá trình thẩm định hồ sơ, yêu cầu giám đốc các sở, ngành nghiêm túc dự họp theo đúng thành phần, ký Biên bản tại cuộc họp và phối họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự án, báo cáo UBND Thành phố theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về việc chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của UBND Thành phố và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chuẩn bị các đề án, nội dung công việc.