DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * BÁO KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ MIỀN TRUNG

Hà Nội đề nghị 12 quận hỗ trợ các huyện xây dựng 198 nhà văn hóa

Lâm Nguyễn
21-09-2020 15:04
Kinhtedothi - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, TP Hà Nội đã hỗ trợ các huyện, thị xã hàng nghìn tỷ đồng nâng cấp thiết chế hạ tầng văn hoá. Dù vậy đến nay, nhiều thôn làng vẫn chưa có nhà văn hóa, địa điểm sinh hoạt cộng đồng.
Theo thống kê của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội, toàn TP hiện có 143/584 nhà văn hóa cấp xã (đạt 24,5%). 100% số xã đã hoàn thiện quy hoạch xây dựng trung tâm văn hoá, thể thao xã. Có 2.330/2.528 thôn, làng có nhà văn hóa (đạt 92,2%), hiện còn 198 thôn, làng chưa có nhà văn hóa. Đến nay, đã có 371/382 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, còn 11 xã chưa đạt.
Nhà văn hóa thôn Cửa Khâu, xã Đông Xuân (huyện Quốc Oai) được xây dựng khang trang, rộng đẹp.
Các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn từng bước đổi mới về phương thức tổ chức và hoạt động. Cơ sở vật chất được tăng cường. Nhiều trung tâm văn hoá, thể thao được xây dựng, phát huy hiệu quả tốt trong phục vụ Nhân dân. Các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố thu hút số lượng lớn quần chúng Nhân dân tham gia, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hoá, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.
Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá cộng đồng, UBND TP Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm 2020, 100% thôn, làng có nhà văn hóa hoặc địa điểm sinh hoạt cộng đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu này, mới đây, UBND TP Hà Nội đã có công văn yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã hỗ trợ vốn đầu tư các nhà văn hóa thôn còn thiếu trên địa bàn Hà Nội.
Theo đó, TP yêu cầu các sở, ngành phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát lại số liệu các thôn còn thiếu nhà văn hóa cần hỗ trợ nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là các thôn của các xã, các huyện cần phải đầu tư để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. UBND các huyện còn thiếu nhà văn hóa chủ động liên hệ với UBND các quận để được thống nhất hỗ trợ từ ngân sách quận đầu tư các nhà văn hóa thôn còn thiếu.
UBND TP Hà Nội cũng đề nghị UBND các quận có điều kiện về ngân sách căn cứ danh mục nhà văn hóa thôn còn thiếu của các huyện, đề xuất hỗ trợ UBND các huyện còn thiếu nhà văn hóa thôn. Thủ tục hỗ trợ cho các huyện sẽ thực hiện theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội.
Đối với những nhà văn hóa thôn còn thiếu nhưng chưa có các quận đề xuất hỗ trợ, UBND TP Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND TP trình HĐND TP Hà Nội tại kỳ họp gần nhất để hỗ trợ xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách TP.