DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ WEF ASEAN 2018 * HÀ NỘI SAU 10 NĂM MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội: Đề nghị chưa xem xét cắt biên chế tại những quận mới

Linh Chi
22-11-2017 21:05
Kinhtedothi - Chiều 22/11, tại cuộc họp giữa Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội với Sở Nội vụ và các bên liên quan về thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2018, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam đã nêu rõ quan điểm về vấn đề tăng, giảm biên chế tại các quận, huyện, sở, ngành của TP.
Tin liên quan
Công chức Bộ phận Một cửa UBND huyện Gia Lâm giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.
Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Liễu đã trình bày Tờ trình số 186 ngày 22/11/2017 của UBND TP về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP năm 2018. Theo đó, để quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ biên chế sẽ được giao, UBND TP đề xuất tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 khóa XII của Ban Chấp hành T.Ư Đảng.
Về sắp xếp tổ chức bộ máy, UBND TP đề xuất tiếp tục hoàn thành sắp xếp các đội Thanh tra xây dựng, các chi cục thuộc Sở Nông nghiệp, Trung tâm Điều hành và giám sát công nghệ thông tin TP; đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp (nhất là giáo dục, y tế) sang cơ chế tự chủ theo Nghị định 16 ngày 14/2/2015 của Chính phủ, chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần theo Quyết định 22 ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Trong công tác quản lý, sử dụng biên chế, UBND TP đề xuất thường xuyên rà soát, điều chỉnh đề án vị trí việc làm cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn quản lý, để đề án vị trí việc làm thực sự phát huy tối đa hiệu quả. TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm đã được TP phê duyệt; rà soát cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm để sắp xếp, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá…, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ này.
Lắng nghe trình bày của lãnh đạo Sở Nội vụ và các ý kiến tại cuộc họp, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam khẳng định: Về kế hoạch năm 2018 trong vấn đề tổ chức bộ máy, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP không phải là một cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước, dứt khoát phải là đơn vị hoạt động kiêm nhiệm, nên giúp việc cho Ban này cần là một tổ chức do UBND TP đề xuất theo đúng quy định pháp luật (có thể là một phòng trực thuộc một sở hoặc thuộc UBND TP), với số lượng công chức ít nhất phải giảm 50% so với số lượng hiện có.
Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam phát biểu tại cuộc họp.
Đối với khối sở ngành, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP nêu rõ: Nơi nào được tăng nhiệm vụ và UBND TP thấy cần thiết thì điều chỉnh tăng biên chế hoặc không cắt giảm; nơi nào do yêu cầu nhiệm vụ hoặc do ứng dụng CNTT, đổi mới trực tuyến…, có thể giảm thì cần giảm nhiều. Với khối quận, huyện, ông Nam đề nghị: Với những quận mới, trước mắt chưa xem xét cắt biên chế; chỉ xem xét cắt giảm ở những quận, huyện đã ổn định và quận cũ, vì đường xá, dân số, hoạt động kinh doanh thương mại… đã ổn định, để dành ưu tiên cho những quận mới, đang trong quá trình đô thị hóa. “Điều này hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu thực tế, nên đề nghị UBND TP nghiên cứu có định hướng về cắt giảm biên chế và có báo cáo giải trình tại HĐND TP”, ông Nam nhấn mạnh.
Đối với số viên chức, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP đề nghị cần đẩy nhanh việc tự chủ hóa tại các đơn vị sự nghiệp công lập, rà soát, kiện toàn lại các đơn vị đã hợp nhất để cắt giảm. Với 5 ban quản lý dự án hiện nay cần cơ cấu lại, bởi mỗi ban có hàng nghìn người, đang thừa rất nhiều, nên cần xây dựng đề án vị trí việc làm tại đó và cắt giảm, tinh gọn lại; dứt khoát không lấy ngân sách nhà nước để nuôi bộ máy này nữa.
Đồng thời, “UBND TP cần rà soát lại đội ngũ cán bộ cơ sở. Trong đó, Sở Nội vụ cần tham mưu cho UBND TP rà soát, kiện toàn lại hệ thống cán bộ không chuyên trách ở cơ sở theo hướng tăng kiêm nhiệm, mới có điều kiện để nâng mức kinh phí bồi dưỡng cho những cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ”, ông Nam nói.
Tại đây, các đại biểu tham dự đã đồng tình với ý kiến của Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP và thống nhất sẽ hoàn chỉnh đề xuất, trình HĐND TP trong kỳ họp tới.