DÒNG SỰ KIỆN. * XUÂN CANH TÝ 2020 * 90 NĂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM * HĐND TP HÀ NỘI VỚI CỬ TRI THỦ ĐÔ * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội điều chỉnh quy hoạch khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I

Tâm Anh
02-01-2018 17:29
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký ban hành Quyết định số 8843/QĐ-UBND về phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các ô đất HH1, HH2, CT2, CT3 và CT6A, thuộc Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I-Thanh Xuân.
Theo Quyết định, điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các ô đất ký hiệu HH1, HH2, CT2, CT3 và CT6A thuộc Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I tại xã Tân Triều - huyện Thanh Trì, phường Đại Kim - quận Hoàng Mai và phường Hạ Đình - quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Khu đô thị Tây Nam Kim Giang có tổng diện tích 49,89ha, trong đó 36ha đất của xã Tân Triều (huyện Thanh Trì), 12,5ha đất thuộc phường Đại Kim (quận Hoàng Mai), phần đất còn lại thuộc phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân).
Các ô đất ký hiệu HH1, HH2, CT2, CT3 và CT6A thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I có tổng diện tích đất các ô đất điều chỉnh: 81.511m2 (khoảng 8,15ha). Quy mô dân số: 3.663 người.
Việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các ô đất ký hiệu HH1, HH2, CT2, CT3 và CT6A thuộc Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I nhằm đa dạng loại hình căn hộ cho thị trường, tăng hiệu quả khai thác và sử dụng quỹ đất một cách hợp lý các ô đất, tạo nguồn thu hỗ trợ dự án xây dựng cải tạo lại khu tập thể Nguyễn Công Trứ.
Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 là cơ sở pháp lý để chủ đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng và đề xuất quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch được duyệt, để các cấp chính quyền quản lý xây dựng theo quy hoạch.
Nguyên tắc điều chỉnh là giữ nguyên vị trí, ranh giới, diện tích ô đất, chức năng sử dụng đất của từng ô đất, không làm tăng dân số, không làm ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội trong khu đô thị mới đã được UBND TP phê duyệt.
Ranh giới, diện tích của từng lô đất và hệ thống giao thông ngoài phạm vi các ô đất tuân thủ nội dung cơ bản của Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I được phê duyệt theo Quyết định số 119/2006/QĐ-UBND ngày 20/7/2006 và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 theo các Quyết định: Số 139/QĐ- UBND ngày 11/01/2008, số 3129/QĐ-UBND ngày 23/6/2009, số 3791/QĐ-UBND ngày 23/8/2012, số 1535/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND TP Hà Nội.
Đảm bảo khớp nối đồng bộ về không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị mới. Tuân thủ các quy định của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành, các quy định về PCCC, vệ sinh môi trường, thoát người. Đảm bảo đủ diện tích đỗ xe phục vụ cho công trình theo quy định. Các nội dung khác, không thuộc nội dung điều chỉnh cục bộ các ô đất nêu trên giữ nguyên theo quy hoạch được duyệt.