DÒNG SỰ KIỆN. * XUÂN CANH TÝ 2020 * 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * HĐND TP HÀ NỘI VỚI CỬ TRI THỦ ĐÔ * DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO COVID-19

Hà Nội duyệt Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất

Tâm Anh
01-02-2018 16:07
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Quyết định số 487/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn.
Quyết định nêu rõ, phê duyệt Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn TP Hà Nội và Bản đồ khu vực phải đăng ký nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000.
 Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất đã được phê duyệt trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông báo, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất theo quy định.
Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp số liệu báo cáo kết quả đăng ký khai thác nước dưới đất; định kỳ 5 năm một lần hoặc khi cần thiết. Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, trình UBND TP Hà Nội quyết định việc điều chỉnh Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn để phù hợp với thực tế. 
UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý tổ chức đăng ký cho các tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10 mét khối/ngày đêm; giếng khoan khai thác nước dưới đất cho sinh hoạt của hộ gia đình, cho các hoạt động văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học nằm trong các khu vực quy định tại Điều 1 và có chiều sâu lớn hơn 20 m.
Đối với các tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng nước dưới đất có quy mô trên 10 mét khối/ngày đêm thì thực hiện thủ tục hành chính đề nghị cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất theo quy định.
UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp, báo cáo kết quả đăng ký khai thác nước dưới đất và rà soát, đề nghị bổ sung khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất phù hợp với thực tế gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.