DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 9 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội duyệt kế hoạch quản lý, bảo tồn Khu di tích Cổ Loa

Như Hương
09-08-2018 16:43
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4014/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Phạm vi kế hoạch thuộc các khu vực liên quan đến Khu di tích thành Cổ Loa và phụ cận, trên địa bàn các xã: Cổ Loa, Dục Tú, Việt Hùng, Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Quy mô khoảng 860,4 ha. Khái toán kinh phí Kế hoạch giai đoạn 2018-2020 khoảng 60,710 tỷ gồm: Nguồn ngân sách TP (kinh phí sự nghiệp): 60,410 tỷ đồng; Nguồn thu phí, lệ phí: 300 triệu đồng; Nguồn vốn đầu tư, xã hội hóa thực hiện theo Quyết định số 1004/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa (tỉ lệ 1/2000); Quyết định số 6597/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016 của UBND TP Hà Nội về phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu di dân tái định cư giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án thành phần đầu tư bảo tồn, tôn tạo Khu di tích cổ Loa...
 
Mục tiêu của Kế hoạch là bảo tồn nguyên vẹn tình trạng hiện nay của các công trình, phục hồi một số đoạn tường thành. Xây dựng kế hoạch bảo tồn phù hợp đối với mỗi loại hình. Xác định những nguy cơ làm ảnh hưởng tới các giá trị của Khu di tích và đề xuất các biện pháp giải quyết triệt để.
Bảo vệ Khu di tích hài hòa với nhu cầu phát triển về môi trường, du lịch, đảm bảo điều kiện sống của dân cư trong khu vực di tích. Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác quản lý và bảo vệ di tích gắn với quyền lợi và trách nhiệm của người dân địa phương, tạo ra lợi ích kinh tế cho người dân địa phương thông qua những hoạt động không gây nguy hại tới giá trị di tích.
Nâng cao năng lực quản lý di tích của cán bộ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa và các bên liên quan. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan (cơ quan chủ quản, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn) trong quá trình lập Kế hoạch quản lý và tích hợp Kế hoạch quản lý vào các quy hoạch khác của địa phương. Tuyên truyền, giáo dục giá trị của Khu di tích cho cộng đồng, nâng cao trách nhiệm của người dân và các cấp chính quyền trong việc bảo tồn, gìn giữ di tích.
Tái hiện, kết nối các câu chuyện lịch sử nhằm thu hút khách tham quan. Xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, quảng bá và phát huy giá trị, giới thiệu các chương trình du lịch tại Khu di tích có sự tham gia của cộng đồng địa phương để Khu di tích trở thành một điểm đến hấp dẫn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.
Từng bước hiện thực hóa Quy hoạch Khu di tích thành cổ Loa theo Quyết định số 1004/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích thành cổ Loa.