DÒNG SỰ KIỆN. * NĂM ASEAN - VIỆT NAM 2020 * KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * BÁO KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ MIỀN TRUNG

Hà Nội giảm 154 đơn vị sự nghiệp công lập sau 5 năm triển khai Nghị quyết 39

Việt An - D.Tùng
12-05-2020 16:29
Kinhtedothi - Ngày 8/5, UBND TP Hà Nội có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy; quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập (viết tắt là biên chế viên chức) và hợp đồng lao động giai đoạn 2015 – 2020.
Theo đó, so với năm 2015, Hà Nội giảm 1 cơ quan hành chính tương đương Sở. Tăng, giảm 65 phòng thuộc Sở. TP cũng giảm 154 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm giảm do sắp xếp tổ chức bộ máy 256 đơn vị và tăng 102 trường phổ thông các cấp và mầm non. Sự tăng, giảm các đơn vị này là do sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo quy định của Trung ương và theo yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động.
 Ảnh minh họa. 
Tại Hà Nội, tính đến ngày 29/2/2020, số công chức là 7.635 người; chưa sử dụng là 407 biên chế. Trong khi số biên chế công chức được HĐND Thành phố phê duyệt và UBND Thành phố giao năm 2015 là 9.408 biên chế công chức, năm 2017 là 9.116 và năm 2020 là 8.042.
Số viên chức là 108.902 người, chưa sử dụng 13.434 biên chế. Trong khi số biên chế viên chức được HĐND Thành phố phê duyệt và UBND Thành phố giao năm 2015 là 129.272 biên chế viên chức, năm 2017 là 126.362 và năm 2020 là 122.765.
Số hợp đồng lao động là 10.812 người, chưa sử dụng là 1.493 người, trong số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) được HĐND Thành phố phê duyệt và UBND Thành phố giao năm 2015 là 12.906 hợp đồng lao động, năm 2017 là 13.170 và năm 2020 là 12.305.