DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * BÁO KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ MIỀN TRUNG

Hà Nội: Giám sát chặt chẽ các gói thầu chỉ định thầu quy mô lớn, phức tạp

Trâm Anh
20-08-2019 13:06
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 3541/UBND-KH&ĐT ngày 19/8/2019, thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ.
Tin liên quan
 Ảnh minh họa

TP yêu các các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã cũng như các tổng công ty, công ty trực thuộc tổ chức nghiêm các nội dung tại văn bản số 5464/VPCP-CN ngày 21/6 của Văn phòng Chính phủ, Chỉ thị 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 và văn bản số 4652/BKHĐT ngày 5/7 của Bộ KH&ĐT trong đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.
Các đơn vị chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện và kiểm soát chặt chẽ các đơn vị tư vấn đấu thầu đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu từ khâu lập, đăng tải thông báo mời thầu và thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, phát hành hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất đảm bảo không để xảy ra sai phạm. Thực hiện nghiêm cung cấp thông tin về đấu thầu qua mạng.
Đối với công tác thẩm định, các nội dung trong đấu thầu phải đảm bảo nguyên tắc độc lập, trung thực, khách quan, công bằng. Báo cáo thẩm định phải đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định, có nhận xét, đánh giá đối với từng nội dụng cụ thể và có kiến nghị phù hpwj với quy định của pháp luật.
Đối với đấu thầu qua mạng, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP quyết liệt đẩy mạnh áp dụng theo chỉ tiêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ. Cụ thể, thực hiện tỷ lệ tối thiểu đấu thầu qua mạng năm 2019 là: tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu. Người đứng đầu các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm đối với việc không hoàn thành chỉ tiêu theo quy định, giao đơn vị đầu mối quản lý đấu thầu trực thuộc căn cứ vào kết quả đấu thầu qua mạng hàng tháng trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia thường xuyên đôn đốc, giám sát việc công khai thông tin về đấu thầu và tổ chức đấu thầu qua mạng trong phạm vi quản lý của mình.
Chủ động thông tin rộng rãi về những gói thầu đấu thầu qua mạng trên các phương tiện truyền thông, giúp các nhà thầu tiếp cận kịp thời thông tin để tham dự. Đáng chú ý, TP yêu cầu thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với những gói thầu chỉ có duy nhất 01 nhà thầu tham gia và xử lý nghiêm khắc chủ đầu tư và các bên liên quan nếu phát  hiện hành vi vi phạm, không đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu.
Văn bản cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên sâu về đấu thầu, nâng cao chất lượng các cuộc thanh kiểm tra, tập trung kiểm tra các gói thầu quy mô lớn, phức tạp và các gói thầu có nhiều kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, các gói thầu thực hiện chỉ định thầu, dự án chỉ định nhà đầu tư… xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện kết luận thanh tra kiểm tra hoặc tiếp tục để xảy ra sai phạm.