DÒNG SỰ KIỆN. * VỤ NHIỄM SÁN LỢN TẠI BẮC NINH * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội: Giám sát hiệu quả đầu tư một số chợ hạng 1, chợ đầu mối

Ngân Giang
06-09-2017 14:55
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND giám sát hiệu quả đầu tư một số chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn.
Tin liên quan
Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá hiệu quả sau đầu tư, hiệu quả sử dụng đất đối với các chợ loại 1, chợ đầu mối đảm bảo phù hợp với chủ trương, mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội và thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển và quản lý chợ; thông qua giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư giúp cơ quan quản lý đầu tư nắm bắt thông tin và đánh giá đúng tình hình, kết quả hoạt động đầu tư, hiệu quả của dự án sau đầu tư từ đó chỉ ra những tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý sau đầu tư để có biện pháp điều chỉnh thích hợp; phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm và tiêu cực gây thất thoát, lãng phí vốn trong quá trình thực hiện đầu tư và quản lý sau đầu tư; đồng thời giúp các cơ quan hoạch định chính sách có tư liệu thực tế để tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình công tác xây dựng, quản lý chợ, kịp thời điều chỉnh các chính sách về đầu tư, quản lý chợ trên địa bàn cho phù hợp.
Cũng theo Kế hoạch, công tác giám sát và đánh giá đầu tư thực hiện theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ, đảm bảo giám sát hiệu quả đầu tư chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn; đảm bảo sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các địa phương trong đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. Phản ánh đầỵ đủ, kịp thời, trung thực, khách quan các nội dung giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư các chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn. Đề xuất, kiến nghị kịp thời, có phương án, giải pháp cụ thể, khả thi khắc phục các tồn tại, bất cập.
Thời gian tổ chức thực hiện, trong tháng 9/2017./.