DÒNG SỰ KIỆN. * VỤ NHIỄM SÁN LỢN TẠI BẮC NINH * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội: Giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn

Khang Nhi
22-05-2018 17:04
Kinhtedothi – Ngày 22/5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Công văn số 2217/UBND-KT về việc thực hiện Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Công văn nêu rõ, thực hiện Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước và thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 01/12/2017 của UBND TP Hà Nội về công tác thanh tra năm 2018. Cụ thể, Sở Công Thương cấp, thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn, xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn TP và xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn TP. Công bố kết quả xác nhận này trên trang thông tin điện tử của Sở và thông báo tới Bộ Công Thương theo quy định; Tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đã được cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn TP theo quy định.
 Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn TP; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiếm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn TP Hà Nội; Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Rà soát chặt chẽ hồ sơ thông báo, đăng ký khuyến mại của doanh nghiệp bán hàng đa cấp và kiểm tra, giám sát, bướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định về khuyến mại theo quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 5, Điểm i, Khoản 1, Điều 45, Khoản 1, Điều 47, Khoản 5, Điều 48 và các quy định khác tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ.
Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức của một số Sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp; Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và người dân trên địa bàn TP;
Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng nội dung tuyên truyền pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các biến tướng của hoạt động bán hàng đa cấp, công khai thông tin kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm của các Sở, ngành đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn…
Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội thực hiện tốt các nội dung quản lý nhà nước quy định tại Điểm c, Điểm d, Điểm đ và Điểm e Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ, cụ thể như sau: Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn TP theo thẩm quyền (lưu ý kiểm tra, giám sát đối với các hội nghị, hội thảo, đào tạo về kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn TP; Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn TP…
Công an TP Hà Nội thực hiện công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tăng cường điều tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép; Xây dựng, thực hiện các Chuyên đề về đấu tranh đối với các hoạt động vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp triển khai đến toàn lực lượng Công an TP;
Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;
Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố của các tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật; kịp thời xử lý đơn, thư, nội dung phản ánh của cá nhân, tố chức về các dấu hiệu lừa đảo, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử ]ý theo quy định của pháp luật….