DÒNG SỰ KIỆN. * TOÀN CẢNH VỤ NƯỚC SẠCH Ở HÀ NỘI CÓ MÙI LẠ * KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ * 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội nỗ lực cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Thủy Tiên
24-04-2019 08:18
Kinhtedothi - “Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; phát triển DN cả về số lượng và chất lượng” là một trong những mục tiêu tổng quát trong năm 2019 của Hà Nội. Để hoàn thành mục tiêu này, UBND TP đã thực hiện đồng bộ các giải pháp trên 10 lĩnh vực và đạt được một số kết quả khả quan.
Tin liên quan
 Ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh tại Công ty CP Năng lực Việt. Ảnh: Thanh Hải
Cắt giảm thời gian làm thủ tục hành chính
Theo báo cáo định kỳ về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 về cắt giảm chi phí cho DN, UBND TP đã duy trì thực hiện 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng. Năm 2019, phấn đấu ưu tiên rút ngắn thời gian giải quyết đối với thủ tục công bố mẫu dấu còn một ngày (giảm 67% thời gian so với quy định), thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh còn 3 ngày (giảm 40% thời gian), thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện còn 2 ngày làm việc (giảm 33% thời gian). Phấn đấu đạt tỷ lệ 10% trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký DN qua dịch vụ bưu chính công ích.
Tỷ lệ DN thực hiện khai thuế qua mạng đạt 98,41%; Tỷ lệ đăng ký nộp thuế điện tử đạt trên 97,6% và chiếm 20,1% số DN nộp thuế điện tử trên cả nước. Thời gian cấp mã số thuế được rút ngắn bình quân 30 phút kể từ khi nhận được giao dịch từ Cơ quan đăng ký kinh doanh, thời gian cấp là 24/24h (giảm 87,5% lượng thời gian so với quy định là 4 giờ làm việc)… Về quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, TP duy trì thời gian thực hiện TTHC trong công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 12 ngày; thời gian cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất 14 ngày; lĩnh vực đo đạc bản đồ 7 ngày làm việc. Tăng cường ứng dụng CNTT trong thực thi nhiệm vụ, tăng tỷ lệ giải quyết TTHC qua mạng.
Trong lĩnh vực xây dựng, TP tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp rút ngắn thời gian thực hiện các bước dự án trước khi cấp phép xây dựng theo Chỉ tiêu Cấp phép xây dựng trong Bộ chỉ số Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới còn tối đa 120 ngày...
Khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản, trong năm 2019, TP kiên định mục tiêu đến năm 2020, Hà Nội thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Giữ vững tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 100%. Duy trì tỷ lệ DN thực hiện kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đạt trên 98%. Đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo quy định và giải quyết đúng hạn. Phấn đấu thời gian thông quan hàng hóa dưới 5 giờ 15 phút đối với hàng hóa xuất khẩu và dưới 21 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu…
Bên cạnh đó, khuyến khích 100% trường học, bệnh viện, công ty điện, công ty cấp, thoát nước thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.
TP khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh thành DN. Thúc đẩy khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ CCHC; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Duy trì và mở rộng các dịch vụ thực hiện trên hệ thống “Một cửa” điện tử dùng chung 3 cấp kết nối hệ thống DVCTT. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tăng quy mô vốn đầu tư xã hội, gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Tập trung thu hút đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch, các trung tâm thương mại, siêu thị.