DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Hà Nội: Phân công 137 nhiệm vụ cụ thể hóa chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội

Trần Long
31-03-2021 14:17
Kinhtedothi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động ngày 2/11/2020 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.
Kế hoạch nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững, theo hướng đô thị xanh, TP thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP bình quân/người đạt từ 8.300 đến 8.500 USD.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh.
UBND TP cũng nêu rõ 17 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu; 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025; phân công đơn vị chủ trì tham mưu tổ chức triển khai 8/10 chương trình công tác của Thành ủy (từ Chương trình số 02-CTr/TU đến Chương trình số 09-CTr/TU).
Đáng chú ý, UBND TP đã xác định 137 chương trình, đề án, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết, chuyên đề cụ thể hóa Chương trình hành động của Thành ủy tương ứng với 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Đồng thời, phân công đơn vị phụ trách, giao tiến độ cụ thể theo từng quý, từng năm. Trong đó, nhiều nhất là cụ thể hóa nhiệm vụ “Tiếp tục phát triển kinh tế nhanh, bền vững” với 23 nội dung, tiếp đến là nhiệm vụ “Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị theo hướng thông minh, xanh và bền vững” với 21 nội dung...
UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt sâu sắc phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển" và nội dung Chương trình hành động ngày 2/11/2020 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ TP Hà Nội tới toàn bộ các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, tạo sự thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tổ chức thực hiện Chương trình hành động đồng bộ, kiên trì, liên tục và quyết liệt; kết hợp linh hoạt, hài hòa, tích cực, chủ động với những giải pháp cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng kế hoạch hoặc chương trình hành động để thực hiện kế hoạch này; đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm giai đoạn 2021-2025; tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả Chương trình hành động ngày 2/11/2020 của Thành ủy, Chương trình hành động số 780-CTr/BCS ngày 8/12/2020 của Ban Cán sự đảng UBND TP và kế hoạch nêu trên.