DÒNG SỰ KIỆN. * 90 NĂM ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * XUÂN CANH TÝ 2020 * DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO COVID-19

Hà Nội phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2018-2020

Như Hương
15-12-2017 14:28
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 8560/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Theo Quyết định, mục tiêu chung của đề án là nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nghề công tác xã hội; hướng tới chuyên môn hóa các hoạt động công tác xã hội trong các ngành, lĩnh vực góp phần nâng cao chất lượng trợ giúp xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng gắn với phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại các cấp, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến.
Mục tiêu cụ thể trong năm 2018 là xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ cán bộ, viên chức nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội trên địa bàn. Xây dựng mạng lưới nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội trên địa bàn TP, phấn đấu mỗi xã, phường có 1 cộng tác viên công tác xã hội. Tiếp tục phối hợp các trường để đào tạo và đào tạo lại, tập huấn kỹ năng, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho viên chức, nhân viên làm công tác xã hội. Tập huấn kỹ năng nghề công tác xã hội cho 30% cộng tác viên trong mạng lưới. Kiện toàn bộ máy tổ chức của cơ sở bảo trợ xã hội công lập đảm bảo 100% cơ sở trợ giúp xã hội có phòng công tác xã hội. Bước đầu xây dựng nội dung giảng dạy, tập huấn công tác xã hội trong lĩnh vực giáo dục.
Trong khi đó, mục tiêu cụ thể của năm 2019-2020 là củng cố nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các dịch vụ công tác xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn. Phát triển mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong lĩnh vực y tế, giáo dục, tư pháp. Phấn đấu 100% các bệnh viện, trung tâm y tê, trường học, cơ quan tư pháp có 1-2 nhân viên công tác xã hội. Chuyên nghiệp hóa hoạt động công tác xã hội
Đưa các quy trình công tác xã hội chuyên nghiệp vào hoạt động trợ giúp xã hội tại cộng đồng và tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho 100% cán bộ làm công tác xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội; 80% cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội tại xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã. Hỗ trợ 80% người dân được tiếp cận và sử dụng dịch vụ công tác xã hội khi có nhu cầu. 100% cán bộ làm công tác xã hội của TP được sắp xếp theo tiêu chuẩn chức danh nghề công tác xã hội.
Hoàn thiện chương trình khung đào tạo công tác xã hội trong lĩnh vực y tế, giáo dục, tư pháp. Hoàn thiện nội dung giảng dạy, tập huấn công tác xã hội trong các lĩnh vực lao động thương binh xã hội và giáo dục.