DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hà Nội: Phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện tinh giản biên chế năm 2019

D. Tùng
14-03-2019 15:51
Kinhtedothi - Ngày 12/3, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1151/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của TP Hà Nội (đợt 2) năm 2019.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Theo đó, UBND TP phê duyệt danh sách và kinh phí để chi trả cho 3 cán bộ cấp xã được nghỉ tinh giản biên chế, với tổng kinh phí là: 309,303 triệu đồng từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2019 của ngân sách TP.
Các cơ quan, đơn vị có cán bộ cấp xã, viên chức căn cứ Điều 1, Điều 2 Quyết định này có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí ngân sách Thành phố cấp bổ sung để thực hiện chi trả cho cán bộ cấp xã, viên chức theo đúng chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 108/2004/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí đúng quy định của Nhà nước.
Sở Nội vụ, Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định.