DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH GMS6 VÀ HỘI NGHỊ CLV10 * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú trên địa bàn

Tâm Anh
19-05-2017 17:35
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn.
Tin liên quan
Theo Quyết định, việc phối hợp nhằm tạo điều kiện cho người nước ngoài thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, ổn định, thuận lợi đối với người nước ngoài, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là người nước ngoài. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội. Chủ động, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật có yếu tố nước ngoài.
 Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: tuyengiao.vn
Về nguyên tắc phối hợp, công tác phối hợp quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn TP phải tuân thủ các quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đảm bảo chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn TP theo đúng quy định của pháp luật.
Đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, không chồng chéo, không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của các cơ quan liên quan. Yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin về người nước ngoài phải căn cứ vào nhu cầu quản lý nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan yêu cầu. Việc sử dụng thông tin người nước ngoài phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.
Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động phải đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời; không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra trong cùng thời gian giữa các cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra nhằm tránh làm phiền hà đến người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn TP.
Về hình thức phối hợp, thông tin có yếu tố nước ngoài được trao đối, báo cáo, cập nhật, đồng nhất, khai thác thông qua chương trình phần mềm dữ liệu dùng chung về người nước ngoài do UBND TP Hà Nội xây đựng. Thông qua chương trình phần mềm này, các cơ quan chức năng sẽ được phân quyền khai thác thông tin theo phạm vi địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề phụ trách.
Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thông qua các cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất, các hội nghị sơ kết, tống kết, thông qua việc thanh tra, kiếm tra của các đoàn công tác liên ngành, quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng theo quy định của UBND TP Hà Nội... Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017.
Độc giả có thể xem toàn văn Quyết định trên TẠI ĐÂY