DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 9 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ trong cơ quan hành chính

Như Hương
21-04-2017 10:13
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND về ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc TP.
Theo đó, quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc TP Hà Nội, gồm 5 Chương và 20 Điều.
Đối tượng áp dụng gồm: Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính; cán bộ, công chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan hành chính. Về nguyên tắc thực hiện: Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính; bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, công khai minh bạch, rõ thẩm quyền và hiệu quả; thường xuyên có sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2017.