DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hà Nội: Sẽ giải thể, chuyển đổi 50 hợp tác xã đang ngừng hoạt động

Lâm Nguyễn
08-04-2020 20:18
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành kế hoạch công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã TP Hà Nội năm 2020.
Tin liên quan
 Hà Nội sẽ giải thể các hợp tác xã đang ngừng hoạt động 
Theo đó, Ban Chỉ đạo tiếp tục tập trung cho công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bản chất, vai trò của tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể.
Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã. Trong đó, tập tủng vào nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã; củng cố, phát triển các hợp tác xã xây dựng nông thôn mới…
Đặc biệt, Ban Chỉ đạo sẽ rà soát, hỗ trợ củng cố các hợp tác xã hoạt động yếu kém; giải thể các hợp tác xã khong hoạt động theo quy định pháp luật. Chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các hợp tác xã để chỉ đạo tháo gỡ…
Mục tiêu phấn đấu trong năm 2020 mà Ban Chỉ đạo đặt ra là thành lập mới 50 hợp tác xã trở lên, từ 1 – 2 liên hiệp hợp tác xã và 100 tổ hợp tác. Số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả chiếm 50 – 60%. Xây dựng được ít nhất 3 mô hình hợp tác sản xuất gắn với chuỗi liên kết giá trị hàng hoá. Đồng thời, giải thể, chuyển đổi sang các loại hình kinh tế khác đối với 50 hợp tác xã hiện đang ngừng hoạt động.