DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hà Nội sẽ thu 10 tỷ đồng Quỹ Phòng, chống thiên tai từ lao động tại các doanh nghiệp

Lâm Nguyễn
17-06-2020 14:27
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai TP Hà Nội năm 2020.
Tin liên quan
Mỗi năm, người lao động tại các doanh nghiệp sẽ đóng 1 ngày lương cho Quỹ Phòng, chống thiên tai
Theo đó, kế hoạch thu Quỹ năm 2020 là hơn 69 tỷ đồng. Trong đó: Thu của tổ chức kinh tế hơn 14 tỷ đồng; Thu của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp Nhà nước hơn 27 tỷ đồng; Thu của người lao động trong các doanh nghiệp hơn 10 tỷ đồng; Thu của người lao động khác 17 tỷ đồng.
Về kế hoạch chi Quỹ năm 2020, tổng số Quỹ được TP cho phép sử dụng hơn 180 tỷ đồng. Trong đó, tồn Quỹ năm 2019 chuyển sang là hơn 110 tỷ đồng; kế hoạch thu Quỹ năm 2020 là hơn 69 tỷ đồng.
Các hoạt động được sử dụng nguồn chi từ Quỹ gồm: Chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai quy định tại Khoản 3, Điều 10 Luật Phòng, chống thiên tai; Các quận, huyện, thị xã chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu Quỹ và chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ (không vượt quá 3% tổng số thu thực tế); Chi hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai, cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai khi tình huống sự cố, thiên tai vượt dự kiến và hỗ trợ các địa phương khác khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của UBND TP.
UBND TP Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã có nhiệm vụ triển khai công tác thu Quỹ đến các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trụ sở đóng trên địa bàn và thực hiện thu, nộp Quỹ theo kế hoạch; báo cáo kết quả thu, chi Quỹ năm 2020 gửi Cơ quan quản lý Quỹ trước ngày 15/2/2021. Cùng với đó, tiếp tục rà soát kế hoạch, bổ sung đầy đủ các đối tượng thu nộp và truy thu Quỹ…