DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hà Nội sẽ tổng kết công tác phòng, chống tội phạm trong quý III/2020

Trần Long
27-05-2020 09:42
Kinhtedothi - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 19/5/2020 về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.
 Lực lượng công an thành lập các tổ công tác đi tuần tra xử lý người vi phạm luật phòng chống Covid-19. (Ảnh: Danh Trọng)
Theo đó, việc tổng kết sẽ được tiến hành ở tất cả các cấp ủy Đảng từ cơ sở nhưng chỉ tổ chức hội nghị cấp TP. Trong đó, cấp cơ sở xã, phường, thị trấn xây dựng báo cáo tổng kết gửi về đơn vị quản lý hoặc cấp trên trực tiếp trước ngày 30/6/2020. Cấp huyện, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các ban Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng báo cáo tổng kết gửi về Thành ủy thông qua Đảng ủy Công an TP trước ngày 15/7/2020. Báo cáo cấp TP sẽ được hoàn thành và gửi về Đảng ủy Công an T.Ư trước ngày 31/8/2020. Hội nghị tổng kết của TP được tổ chức trong quý III-2020.
Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tổ chức và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chỉ thị số 48-CT/TW. Đồng thời, nêu rõ những kết quả đạt được, tồn tại, vướng mắc, bài học kinh nghiệm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.
Việc tổng kết phải nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, góp phần tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong thời gian tới.