DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội thành lập 22 tổ dân phố mới trên địa bàn

Như Hương
21-01-2017 21:52
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 382/QĐ-UBND về thành lập 22 tổ dân phố mới tại 22 khu vực dân cư thuộc địa bàn 5 quận trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016.
Theo đó, thành lập 22 tổ dân phố mới tại 22 khu vực dân cư thuộc địa bàn 5 quận, gồm: 03 tổ dân phố thuộc quận Đống Đa, 08 tổ dân phố thuộc quận Hoàng Mai; 07 tổ dân phố thuộc quận Hai Bà Trưng; 03 tổ dân phố thuộc quận Hà Đông; 01 tổ dân phố thuộc quận Thanh Xuân.
UBND TP giao Chủ tịch UBND các quận có tổ dân phố mới thành lập chỉ đạo, thực hiện:
Chỉ đạo UBND các phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của HĐND TP và quyết định của UBND TP về việc thành lập tổ dân phố mới; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội thực hiện việc kiện toàn đồng bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị, đảm bảo đúng quy định.
Phối hợp với các ngành có liên quan và UBND các phường thực hiện việc giải quyết TTHC nhanh, kịp thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân nơi thành lập tổ dân phố mới;
Trên cơ sở phân cấp kinh tế- xã hội, phân cấp ngân sách và nguồn lực, UBND các quận quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ để đầu tư xây dựng các nhà văn hóa, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, phục vụ các hoạt động chung của tổ dân phố mới được thành lập, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, sử dụng đúng mục đích.

Trước đó, ngày 6/12, tại Kỳ họp thứ ba HĐND TP Hà Nội khóa XV, HĐND TP Hà Nội đã họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập các tổ dân phố mới trên địa bàn TP. Với 100% số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết trên.
Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, tính đến 31/12/2015, toàn TP có 7.958 thôn, tổ dân phố, trong đó có 2.538 thôn và 5.420 tổ dân phố. Các thôn, tổ dân phố sau khi được kiện toàn, thành lập mới đều có quy mô hợp lý hoạt động ổn định, hiệu quả, thể hiện tốt vai trò là tổ chức tự quản trong cộng đồng dân cư, nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để tổ chức vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, yêu cầu thành lập tổ dân phố mới tiếp tục được đặt ra với một số quận như Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Đông và Thanh Xuân. Các quận này đã hình thành 22 khu vực dân cư tại các khu đô thị mới, ở các toàn nhà chung cư với quy mô đảm bảo điều kiện thành lập tổ dân phố mới theo quy định.
Vì vậy, UBND TP trình HĐND TP xem xét thành lập 22 tổ dân phố tại 5 quận trên gồm: 3 tổ dân phố thuộc quận Đống Đa, 8 tổ dân phố thuộc quận Hoàng Mai, 7 tổ dân phố thuộc quận Hai Bà Trưng, 3 tổ dân phố thuộc quận Hà Đông và 1 tổ dân phố thuộc quận Thanh Xuân. Sau khi thành lập những tổ dân phố này, Hà Nội sẽ có tổng số 7.980 thôn, tổ dân phố.