DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Lâm Nguyễn
23-05-2019 13:57
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mỗi xã một sản phẩm TP Hà Nội đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là BCĐ Chương trình OCOP TP).
Tin liên quan
  • Xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc huyện Ba Vì: Loay hoay tìm vốn Xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc huyện Ba Vì: Loay hoay tìm vốn
Theo Quyết định, BCĐ Chương trình OCOP TP gồm 21 thành viên, do đồng chí Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP làm Trưởng ban; đồng chí Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở NN&PTNT làm Phó Trưởng ban.
 Chăm sóc hoa lan tại hợp tác xã Hoa cây cảnh Thụy Hương, huyện Chương Mỹ 
BCĐ Chương trình OCOP TP có chức năng giúp UBND TP chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đến năm 2020 trên địa bàn Hà Nội. Tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung Chương trình mỗi xã một sản phẩm theo giai đoạn và hàng năm theo quy định; Quyết định các chủ trương, cơ chế, chính sách trong việc triển khai các dự án, hạng mục thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm.
Thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp TP; trình UBND TP ban hành Quyết định cấp Giấy công nhận xếp hạng sản phẩm OCOP cấp TP theo đúng quy định; lựa chọn, đề xuất các sản phẩm OCOP cấp TP tham dự đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương. Đồng thời, giúp UBND TP chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá hoạt động của các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện Chương trình.
Sở NN&PTNT là Cơ quan thường trực BCĐ Chương trình OCOP TP;  Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM TP Hà Nội là cơ quan giúp việc chuyên trách. Thủ trưởng các sở, ngành và các đơn vị liên quan quyết định đơn vị, cá nhân giúp việc thành viên BCĐ Chương trình OCOP TP theo lĩnh vực được phân công theo dõi.