DÒNG SỰ KIỆN. * VỤ NHIỄM SÁN LỢN TẠI BẮC NINH * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội: Thêm 71 tỷ đồng đầu tư cho Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn

D. Tiêu
16-08-2018 17:45
Kinhtedoothi - Ngày 15/8, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4186/QĐ-UBND, giao kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương (ODA cấp phát) và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2018 cho Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng - thành phố Hà Nội.
 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Theo quyết định, giao kế hoạch vốn ODA cấp phát cho Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng - thành phố Hà Nội với mức vốn 71 tỷ đồng.
UBND thành phố giao các chủ đầu tư thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng - thành phố Hà Nội giải ngân kế hoạch vốn của các dự án theo mức vốn kế hoạch được giao chi tiết tại quyết định này; thực hiện thanh, quyết toán dự án đúng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Nhà nước và thành phố.
Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Tài chính đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định pháp luật và thành phố. Còn Kho bạc Nhà nước Hà Nội hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện việc giải ngân, thanh toán các dự án theo quy định; phối hợp với các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện...