DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV * HÀ NỘI SAU 10 NĂM MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Thí điểm tổ chức đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trong 2 năm

Vân Hằng
10-11-2017 16:26
Kinhtedothi - Để tổ chức bộ máy của lực lượng Thanh tra xây dựng (TTXD) hoạt động có hiệu lực, đảm bảo tính thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, Chính phủ vừa có văn bản chấp thuận cho phép Hà Nội được thí điểm thành lập “Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp quận, huyện”. Thời gian thực hiện thí điểm trong 2 năm.

Đây là nội dung đáng chú ý tại nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2017. Theo đó, giao UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng đề án thí điểm, trong đó làm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền xử phạt, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác với Thanh tra Sở Xây dựng và cơ quan liên quan, bảo đảm không tăng biên chế; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo dự kiến, Đội quản lý trật tự xây dựng - đô thị quận, huyện, thị xã sẽ là cơ quan trực thuộc UBND cấp quận, huyện, thị xã; có chức năng giúp Chủ tịch UBND cấp quận huyện thực thi các quy định của pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ, quyền hạn chính của Đội quản lý trật tự xây dựng cấp huyện sẽ là: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị…; thực hiện kiểm tra chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng trên địa bàn về việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, xử lý các hành vi vi phạm; đội trưởng được xử phạt tiền với các hành vi vi phạm; được yêu cầu các cơ quan Nhà nước cung cấp các tài liệu lên quan đến việc xây dựng công trình; lập hồ sơ vụ vi phạm pháp luật trong hoạt động xâydựng của chủ đầu tư và nhà thầu có dấu hiệu cấu thành tội phạm để kiến nghị Chủ tịch UBND TP xử lý…
Đối với tổ chức bộ máy, biên chế, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp quận có đội trưởng, không quá 2 đội phó. Đội trưởng và đội phó sẽ do Chủ tịch UBND quận huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Biên chế trước mắt được thành lập trên cơ sở tiếp nhận, bàn giao nguyên trạng số lượng công chức, lao động hợp đồng hiện có của 30 đội TTXD quận, huyện, thị xã, đang thuộc thanh tra Sở Xây dựng. Tùy từng tính chất đô thị của mỗi địa bàn để giao đủ biên chế đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị theo quy định của pháp luật.
Với thực trạng vi phạm trật tự xây dựng diễn biến ngày một phức tạp như hiện nay, các chuyên gia cho rằng, Hà Nội cũng cần ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng để tránh sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng.