DÒNG SỰ KIỆN. * 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội: Thực hiện các chính sách ưu đãi để hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Công Thọ - Thủy Tiên
09-07-2018 09:08
Kinhtedothi – 6 tháng cuối năm 2018, Hà Nội tiếp tục thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi, nhất là về thuế, tín dụng, đất đai, nhân lực để hỗ trợ sản xuất kinh doanh.rn
Ngày 9/7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, UBND TP giao ban trực tuyến Thành phố 6 tháng đầu năm 2018.
Giá cả hàng hóa và dịch vụ ổn định
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018, Giám đốc Sở KHĐT Nguyễn Mạnh Quyền cho biết: Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; thu hút đầu tư đạt khá; các tổ chức tín dụng trên địa bàn hoạt động tốt, đảm bảo cung ứng vốn cho sản xuất kinh doanh; giá cả hàng hóa và dịch vụ ổn định; công nghiệp, thương mại và du lịch tăng mạnh so với cùng kỳ; nông nghiệp phát triển ổn định; các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng cao hơn cùng kỳ.
 Giám đốc Sở KHĐT Nguyễn Mạnh Quyền báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018
Tổng sản phẩm trên địa bàn tính theo phương pháp mới tăng 7,07% (phương pháp cũ tăng 7,78%), mức cùng kỳ là 6,64%. Sản xuất công nghiệp đạt kết quả tích cực; Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,95% (cùng kỳ: 6,07%). TP đã phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020, có xét đến 2030. Thị trường hàng hóa và dịch vụ sôi động hơn; tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán ra và doanh thu dịch vụ ước tăng 10,1%(cùng kỳ:7,2%).
Nhờ tích cực thực hiện hiệu quả các chương trình xúc tiến và quảng bá du lịch trong và ngoài nước, khách quốc tế có lưu trú ước đạt 2,21 triệu lượt, tăng 27%; đáng chú ý, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng tăng 34%. Khách nội địa có lưu trú đạt 5,63 triệu lượt, tăng 14,6%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 39,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3%.
Chỉ số PCI năm 2017 tăng 01 bậc, xếp thứ 13/63; Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) tăng 01 bậc, đứng vị trí 2/63. TP đã tổ chức thành công Hội nghị “Hà Nội 2018 - hợp tác đầu tư và phát triển”; tại Hội nghị, đã trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 71 dự án tổng vốn đầu tư 397,34 tỷ đồng.
Tổng vốn đầu tư xã hội 6 tháng đầu năm ước thực hiện 128,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9%. Thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 5,92 tỷ USD, gấp 5,4 lần cùng kỳ, tạm vượt lên đứng đầu cả nước. Duy trì thực hiện 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng; Có 12,1 nghìn DN thành lập mới, vốn đăng ký 124 nghìn tỷ đồng.
Thu NSNN trên địa bàn ước đạt 120 nghìn tỷ đồng, bằng 50,4% dự toán, tăng 19% so cùng kỳ.
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được duy trì tốt, đảm bảo cung cấp điện, nước, thoát nước và xử lý nước thải, vệ sinh môi trường. Quản lý trật tự xây dựng tiếp tục được tăng cường. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện dự án tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Hà Nội; Hoàn thành giao đất dịch vụ 329,9 ha với tổng số 38.710hộ, đạt 60,75% kế hoạch.
Chương trình trồng 1 triệu cây xanh được đẩy nhanh tiến độ; ước 6 tháng đầu năm trồng mới 351 nghìn cây, nâng tổng số cây xanh đã trồng lên 843 nghìn cây, đạt 84,3% mục tiêu của Chương trình.
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; An sinh xã hội được đảm bảo. Triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đến nay đã đưa vào hoạt động 538/1.883 dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ đạt 28,6%.
Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 với 05 nhóm giải pháp trọng tâm. Bổ sung, điều chỉnh và công bố chính thức 1.915 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố. Kỷ cương hành chính được tăng cường; cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc tuân thủ giờ hành chính.
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo. Đã chủ động thực hiện các giải pháp tăng cường an ninh, trật tự; dự báo tốt tình hình, công tác tuyên truyền và kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, phát tờ rơi, truyền đơn, khẩu hiệu phản động.
Hoạt động đối ngoại tiếp tục được quan tâm mở rộng. Lãnh đạo Thành phố đã tiếp và làm việc với hơn 130 đoàn ngoại giao, lãnh đạo các tập đoàn lớn. Quan hệ giữa Thủ đô với đối tác tiếp tục được cải thiện, đóng góp vào công tác đối ngoại chung của cả nước…
Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
Trong thời gian tới, UBND TP tập trung thực hiện hiệu quả 188 nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động số 34/CTr-UBND của UBND Thành phố về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.
Tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; Rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 để tiếp tục có biện pháp cụ thể, phù hợp.Xây dựng kế hoạch năm 2019.
Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung vào chỉ số xếp hạng còn thấp của PCI như “Chi phí không chính thức”; chỉ số sếp hạng về cải cách hành chính công PAPI.
Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi, nhất là về thuế, tín dụng, đất đai, nhân lực để hỗ trợ sản xuất kinh doanh.
Triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến 2030 và Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025. Đẩy nhanh thủ tục thành lập 5 cụm công nghiệp còn lại để hoàn thành chỉ tiêu thành lập 14 cụm công nghiệp trong năm 2018. Đảm bảo điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt mùa hè.
  Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến Thành phố 6 tháng đầu năm 2018
Thực hiện tốt Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, kết nối cung - cầu, hỗ trợ giải quyết vốn cho sản xuất kinh doanh. Tháo gỡ về thủ tục cho các nhà đầu tư; chú trọng các dự án lớn để tập trung hoàn thành thủ tục đẩy nhanh tiến độ cấp phép và triển khai thực hiện dự án. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách theo chủ trương được duyệt.
TP cũng đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thu ngân sách bền vững; tăng cường đôn đốc thu nợ thuế, tiền thuê đất, chống thất thu thuế xuất, nhập khẩu. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư XDCB, đặc biệt là các dự án trọng điểm.
Tăng cường, nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị, bảo vệ môi trường, đẩy nhanh phê duyệt các quy hoạch, quy chuẩn kiến trúc xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc quận, huyện, thị xã.
Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp giảm ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các tuyến phố đang có công trình thi công, các tuyến xuyên tâm, tuyến tập trung nhiều khu đô thị, cơ quan, trường học... Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công trình trọng điểm; các tuyến đường sắt, đường vành đai trục hướng tâm; các công trình thủy lợi trọng yếu đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa; các dự án xã hội hóa cấp nước sạch khu vực nông thôn; đảm bảo cấp - thoát nước mùa hè, phấn đấu hoàn thành mạng đấu nối cấp nước tới 100% các hộ dân tại các địa bàn đã đủ điều kiện cấp nước.
Tiếp tục thực hiện Chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh; hạ ngầm và quản lý tốt các hệ thống cáp điện và viễn thông, các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị dùng chung; cải tạo các hồ trên địa bàn;đôn đốc, triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn, cơ sở giết mổ tập trung
Tổ chức tốt các sự kiện văn hóa nhân dịp các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng; chuẩn bị tốt cho Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII.
Đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, ngoại giao trên địa bàn. Tăng cường giải quyết các đơn thư, kiến nghị, khiếu kiện, nhất là những vụ việc kéo dài, đông người. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Ban Chỉ đạo 197...
Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực: khoa học, công nghệ; giáo dục, đào tạo; y tế; văn hóa; thu hút đầu tư, mở rộng thương mại, du lịch...