DÒNG SỰ KIỆN. * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hà Nội thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Như Hương
27-09-2017 18:12
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Công văn số 4689/UBND-KHĐT thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
Tin liên quan
Theo công văn, thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở ngành trực thuộc, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội và chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của TP Hà Nội tích cực, chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp của Nghị quyết.
Cụ thể, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc và các chủ đầu tư tăng cường, chủ động thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã được Chủ tịch UBND TP chỉ đạo tại các văn bản số 2367/UBND-KHĐT ngày 16/5/2017 và số 3976/UBND-KHĐT ngày 15/8/2017 về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2017.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Chủ đầu tư các dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán, trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn khối lượng vào cuối năm mới thanh toán. Đối với dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương lập, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng.
Các chủ đầu tư chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác có nhu cầu, có kết quả giải ngân tốt, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát tình hình, tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; tham mưu UBND TP văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài cho các dự án đến hết tháng 8/2017 đã giải ngân trên 80% kế hoạch vốn nước ngoài được giao; hoàn thành trước ngày 5/9/2017.
Kho bạc Nhà nước Hà Nội chỉ đạo các phòng nghiệp vụ trực thuộc và Kho bạc Nhà nước các quận, huyện, thị xã thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 4 ngày làm việc; phối họp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.
Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư nghiên cứu, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư so 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017.
UBND TP Hà Nội giao Thanh tra TP, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công của các chủ đầu tư, nhất là những chủ đầu tư có dự án chậm giải ngân vốn giao; xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công; tổng hợp báo cáo UBND TP kết quả thực hiện trước ngày 15/11/2017.
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội tham mưu văn bản của UBND TP báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 và phần vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2017, gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ định kỳ trước ngày 25 hàng tháng.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung tổ chức thực hiện.