DÒNG SỰ KIỆN. * 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn

Trung Anh
19-01-2018 13:03
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.
Kế hoạch nhằm tăng cường các điều kiện về vật chất và tinh thần trong từng cơ sở giáo dục, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa; người học được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực.
Giờ thể dục của học sinh THCS Đoàn Thị Điểm (Hà Nội). Ảnh: Trung Đức
Kế hoạch đặt ra 5 nhiệm vụ cụ thể, bao gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục trong nhà trường; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội; tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong trường học.
Theo đó, các đơn vị có trách nhiệm rà soát lại việc bố trí, sử dụng sân chơi, các công trình văn hóa, thể thao cho học sinh trong nhà trường và tại địa phương; phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh; xây dựng cơ chế phối hợp nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trong và ngoài nhà trường.
Về cách thức đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục trong nhà trường, kế hoạch nêu rõ những yêu cầu cụ thể đối với từng cấp học. Đối với bậc mầm non, thực hiện tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ để hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt, phù hợp độ tuổi.
Cấp học phổ thông thực hiện nội dung dạy học các môn đạo đức, giáo dục công dân trong chương trình, sách giáo khoa hiện hành trên cơ sở rà soát, tinh giản những nội dung khó, trùng lặp, chưa thực sự cần thiết đối với học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; lựa chọn những nội dung giáo dục phù hợp đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm và sự phát triển của học sinh, của xã hội và thời đại; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống và giá trị sống đúng đắn.
Giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật; trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước.
UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành, các địa phương... để tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch. Trong đó, Sở GD&ĐT Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện...