DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 9 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội: Thúc thu hồi nợ đọng thuế, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Khang Nhi
31-05-2018 20:26
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Công văn số 2378/UBND-KT về tăng cường việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018.
Theo Công văn, UBND TP Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc TP, UBND các quận, huyện thị xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong các nghị quyết của HĐND TP, Quyết định số 8586/QĐ-UBND ngày 8/12/2017 của UBND TP về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của TP Hà Nội, Chương trình hành động số 34/Ctr-UBND ngày 28/1/2018 của UBND TP về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
 Một góc thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Trong đó, cơ quan thuế, hải quan phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành của TP tổ chức thực hiện tốt Luật NSNN, Luật phí, lệ phí, các Luật thuế sửa đổi, bổ sung và nhiệm vụ thu NSNN theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết HĐND TP, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phím lê phí và thu khác vào NSNN. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác số nợ thuế của từng doanh nghiệp thuộc phạm vi được giao quản lý. Tăng cường công tác đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế đúng quy định của pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh việc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách những đơn vị nợ thuế theo quy định.
Các cấp, ngành TP tăng cường kiểm tra công tác chống chuyển giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại, rà soát, xác định cụ thể các đối tượng đang được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn, nhất là các dự án hết thời gian được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật đất đai năm 2013, hoàn chỉnh hồ sơ về đất đai, chuyển cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc, thu nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu từ đất đai vào NSNN.
UBND các quận, huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn theo Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND TP….
Thực hiện quản lý chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng dự toán được giao và các chế độ, chính sách theo quy định, điều hành ngân sách chủ động, tích cực đảm bảo an sinh xã hội và cân đối ngân sách các cấp, rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, công tác nước ngoài… giảm các chi phí không cần thiết và không còn phù hợp để cơ cấu lại các khoản chi NSNN theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN trong đó khẩn trương thực hiện đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của UBND TP tại Công văn số 1914/UBND-KT ngày 7/5/2018, đẩy nhanh tiến độ triển khai cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công…