DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hà Nội tiếp tục phê duyệt hỗ trợ gói 62.000 tỷ đồng đến hết tháng 8/2020

Oanh Trần
01-08-2020 16:13
Kinhtedothi - Hiện nay, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đang tiến hành xét duyệt hồ sơ đợt cuối cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Tin liên quan
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái đã thông tin về việc thực hiện công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, toàn TP Hà Nội đã phê duyệt hỗ trợ đợt 2 cho các đối tượng 85.981 triệu đồng. Trong đó, có 81.579 người được phê duyệt hỗ trợ 82.556 triệu đồng; 3.425 hộ được phê duyệt hỗ trợ 3.425 triệu đồng và 38 DN có người lao động được hỗ trợ.
 Các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội đang tiếp tục phê duyệt hỗ trợ cho người lao động, doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19.
Đi sâu vào từng nhóm đối tượng được được phê duyệt, cho thấy người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm chiếm số lượng nhiều nhất. Các quận, huyện đã ra quyết định hỗ trợ cho 80.563 người lao động tự do, với tổng số tiền là 80.563 triệu đồng.
Đối tượng người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được các quận, huyện đã quyết định hỗ trợ 879 lao động tại 38 DN số tiền 1.181 triệu đồng.
Đã có 137 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp số tiền 175 triệu đồng.
Số hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020 được phê duyệt cũng tăng lên, so với tuần trước. Các quận, huyện đã thẩm định và ra quyết định hỗ trợ cho 3.425 hộ kinh doanh 3.425 triệu đồng.
Cùng với đó, là tiếp nhận, giải quyết chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 163 DN, đơn vị sử dụng lao động với tổng số 13.854 người, tương ứng số tiền 49,8 tỷ đồng.
Cho đến nay, các địa phương vẫn đang tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ đối với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động.
Phó Giám đốc Hoàng Thành Thái cho biết, Sở LĐTB&XH Hà Nội tiếp tục phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện công tác xét duyệt và chi trả hỗ trợ cho các đối tượng theo Quyết định 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND TP. Hiện nay, các quận huyện thị xã đang tiến hành xét duyệt hồ sơ đợt cuối.
Dự kiến đến hết tháng 8/2020, toàn TP sẽ hoàn thành công tác chi trả hỗ trợ cho các đối tượng.