DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội tinh giản bộ máy bước đầu đạt hiệu quả cao

Quốc Toản
17-02-2017 19:50
Kinhtedothi - Đó là đánh giá của Ban Chỉ đạo (BCĐ) TP thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ về kết quả thực hiện công tác năm 2016, phương hướng công tác năm 2017; xem xét Báo cáo thẩm định đề án vị trí việc làm khối các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội, tại phiên họp thứ 6, diễn ra chiều 17/2.
Tin liên quan
  • Tinh giản biên chế: Việc khó, cần quyết tâm cao Tinh giản biên chế: Việc khó, cần quyết tâm cao
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì phiên họp; cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì phiên họp.
Tinh gọn, hiệu quả hơn
Tại phiên họp, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, TP đã cơ bản hoàn thành rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 39 - NQ/TƯ theo hướng tinh gọn bộ máy và bước đầu đi vào hoạt động hiệu quả, phát huy được trình độ, ý thức trách nhiệm của đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Qua rà soát sắp xếp, toàn TP đã giảm được 59 phòng, ban; giảm 39 trưởng phòng, ban, 143 phó phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; giảm 27 ban quản lý dự án, 2 quỹ, giảm 30 cấp trưởng, 69 cấp phó tại các ban quản lý dự án và quỹ. Các quận, huyện, thị xã đã hoàn thành phương án tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Sau sắp xếp dự kiến giảm được 128 đầu mối với quan, đơn vị.
Cùng với đó, khối các cơ quan Đảng, MTTQ và tổ chức chính trị-xã hội thành phố đã hoàn thành rà soát, sắp xếp, tổ chức bộ máy 20 đơn vị gồm các ban Đảng Thành ủy, các Đảng ủy Khối, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy, Ủy ban MTTQ TP, tổ chức chính trị thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động của tổ chức Hội Nông dân tại 7 quận. Khối các cơ quan trực thuộc UBND TP đã hoàn thành rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của 22/22 sở và tương đương. UBND TP cũng đã hoàn thành sắp xếp lại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; sắp xếp lại BCĐ Giải phóng mặt bằng TP; sáp nhập 3 quỹ thành 1 đơn vị trực thuộc TP.
Tiếp tục tinh giản
Tại các quận, huyện, thị xã đã thống nhất cơ cấu 12 phòng chuyên môn. Riêng huyện Ba Vì có thêm phòng Dân tộc; các huyện: Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức giảm phòng Dân tộc, chuyển chức năng về Văn phòng HĐND và UBND huyện. Các quận, huyện, thị xã cũng đã sáp nhập Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Nhà văn hóa, Trung tâm Thể thao và Đài Phát thanh thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; sáp nhập các ban quản lý chợ trên cùng một địa bàn thành 1 ban quản lý chợ; sáp nhập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp vào Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng cấp huyện theo địa bàn; sáp nhập 24 chi nhánh phát triển quỹ đất và 24 ban bồi thường GPMB cùng địa bàn thành 24 Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND cấp huyện quản lý.
Đối với 6 quận, huyện không có Chi nhánh Phát triển quỹ đất được tổ chức như sau: 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng thực hiện sáp nhập Ban Bồi thường GPMB vào Ban Quản lý dự án quận; 2 huyện Chương Mỹ, Thạch Thất thực hiện đổi tên và kiện toàn Ban Bồi thường GPMB thành Trung tâm Phát triển quỹ đất. Các quận, huyện, thị xã cũng đã thực hiện đổi tên Đội Thanh tra xây dựng địa bàn thành Đội Quản lý trật tự đô thị và giao UBND cấp huyện quản lý toàn diện về thực hiện nhiệm vụ quản lý đô thị và xử lý vi phạm trật tự xây dựng.
Theo Ban chỉ đạo, từ năm 2008 đến nay, TP không tăng tổng biên chế công chức. Dự kiến năm 2017, khối cơ quan Đảng, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội giảm 69 biên chế so với hiện nay, đến năm 2020 giảm 423 người so với hiện nay; giảm được chi ngân sách từ khoảng 9,9 tỷ đồng đến khoảng 59,5 tỷ đồng…
Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao kết quả TP đạt được khi thực hiện Nghị quyết 39 với sự chủ động, bài bản, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị. Về nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, khối lượng công việc còn rất lớn. Vì vậy, các cấp, các ngành cần nỗ lực và dành sự quan tâm chỉ đạo hơn nữa. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, qua đó nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của từng cấp, từng ngành và mỗi cán bộ, công, viên chức của TP, tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân. Tiếp tục đánh giá hiệu quả các mô hình sắp xếp mới, làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng ở các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện để Nghị quyết đạt hiệu quả cao hơn.