DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Hà Nội: Tổng kết thi hành Luật Đất đai trước ngày 1/5

Thùy Anh
18-01-2021 21:43
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 116/UBND-ĐT yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tổng kết, đánh giá thi hành Luật Đất đai.
Tin liên quan
 
Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1188/QĐ-TTg ngày 4/8/2020 và kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) của Ban Chỉ đạo, UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, tổng kết, đánh giá thi hành Luật Đất đai trên địa bàn TP.
Trên cơ sở đó, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn TP Hà Nội theo đề cương tổng kết của Ban Chỉ đạo (trong đó, làm rõ những nội dung đã thực hiện, chưa thực hiện, những vấn đề mới phát sinh, còn vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Đất đai gửi UBND TP trước ngày 20/4/2021), tham mưu để UBND TP tổ chức hội nghị thi hành Luật Đất đai trên địa bàn TP trước ngày 1/5/2021.
UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Thanh tra TP, Cục thuế Hà Nội căn cứ vào nội dung kế hoạch của Ban Chỉ đạo, hướng dẫn của Sở TN&MT và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, địa bàn được phân công quản lý tiến hành tổng kết đánh giá việc thi hành Luật Đất đai 2013 của ngành, đơn vị; gửi báo cáo tổng kết UBND TP trước ngày 15/4/2021.