DÒNG SỰ KIỆN. * VỤ NHIỄM SÁN LỢN TẠI BẮC NINH * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số PAPI

Hà Bình
20-03-2018 10:00
Kinhtedothi - Tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018, là mục tiêu được UBND TP Hà Nội đặt ra trong Kế hoạch số 69 về công tác này. Kế hoạch được triển khai đồng bộ ở các cấp chính quyền, đặc biệt ở 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP.
Theo đó, Hà Nội sẽ tập trung nâng cao 6 chỉ số nội dung của PAPI gồm: Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công.
Các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn tập trung trọng tâm tuyên truyền đến Nhân dân về những nội dung chính quyền phải công khai để người dân biết; nội dung người dân được bàn và quyết định; nội dung người dân được tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; nội dung người dân được quyền giám sát...
 Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại UBND phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Ảnh Công Hùng
Hà Nội sẽ thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các chính sách xã hội cho người nghèo. Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất; kế hoạch đầu tư các dự án trên địa bàn và kết quả xử lý các vụ việc qua giám sát ở khu dân cư. Công khai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương theo đúng quy định...
Cùng với đó, nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân của chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tập trung giải quyết hiệu quả những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.
Để kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, TP sẽ công khai báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng hằng năm; tăng cường các kênh tiếp nhận thông tin, nắm bắt ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân đối với chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính, của công chức.
TP cũng nhấn mạnh, trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, chống phiền hà sách nhiễu trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Tăng cường ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức; tăng số lượng các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4…
Trong những năm gần đây, công tác cải cách hành chính của TP đạt nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là việc rà soát, cắt giảm, công khai quy trình, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC đã góp phần cải thiện đáng kể chất lượng quản trị, hành chính công. Tuy nhiên, hiện nay nhiều nội dung chưa thật sự làm hài lòng người dân, DN và nhận phản hồi không tốt. Trong đó, phải kể đến tính công khai, minh bạch trong một số hoạt động quản lý hành chính Nhà nước; trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính chưa cũng chưa đáp ứng yêu cầu của người dân, vẫn còn xảy ra hiện tượng cán bộ, công chức có hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu. Vì vậy, việc ban hành các giải pháp tăng công khai, đề cao trách nhiệm giải trình để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh được nhận định là rất cần thiết, nhất là trong năm “nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị".