DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH GMS6 VÀ HỘI NGHỊ CLV10 * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

13-10-2017 08:59
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Công văn số 4870/UBND-NC triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017.
Theo Công văn, các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố triển khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 và thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20/4/2018.
Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và tổ chức đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước.
Thanh tra Thành phố thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Trung ương, TP Hà Nội về công tác minh bạch tài sản, thu nhập tại các đơn vị, báo cáo UBND TP kết quả kiểm tra./.